Význam elektrické energie

Co je elektrická energie:

Elektrická energie je druh energie, která je generována přitažlivostí a odpudivostí mezi elektrickými náboji. Má schopnost transformovat se na jiné druhy energie, jako je světelná energie, tepelná energie nebo mechanická energie.

Jako příklady elektrické energie můžeme uvést následující: střídavý proud, stejnosměrný proud, baterie (které transformují chemickou energii na elektrickou energii) a přenos nervového impulsu axony neuronů.

Existují dva druhy elektřiny: statická elektřina a obyčejná elektřina. Podívejme se, z čeho se každý z nich skládá.

Druhy elektrické energie

Statická elektřina

Statická elektřina je ta, která vzniká třením dvou těles, která mají schopnost stát se elektricky nabitá. Během tření je jedno z těles náchylné ke ztrátě některých elektronů a druhé k jejich získání, což vytváří přebytečný náboj. Tato akumulace náboje se nazývá statická elektřina a je charakterizována dočasností.

Například statická elektřina vzniká, když si vlasy potřeme balónkem. Po neustálém tření budou mít vlasy tendenci se lepit na balón.

Statická elektřina se často používá například v xerografii, což je typ techniky suchého tisku. Je také užitečný v zemědělství pro kontrolu škůdců. Používá se také v dezinfekčních procesech s elektrostatickými postřikovači, ve zdravotnických prostředcích, v práškových barvách atd.

Běžící elektřina

V domácnostech se běžně používá současná elektřina. Současná elektřina je vyráběna v důsledku pohybu nábojů, to znamená tokem nábojů, které jsou výsledkem volného pohybu elektronů přes příslušný vodič. Materiály, které nejlépe vedou proudovou elektrickou energii, jsou kovy měď, stříbro a hliník.

Zdroje elektrické energie

Elektrická energie se získává z přírody různými způsoby. Můžeme uvést následující:

  • Termoelektrické elektrárny: jsou ty, které využívají fosilní paliva jako zdroj energie. Jsou vysoce znečišťující kvůli emisím toxických plynů.
  • Jaderné elektrárny: energie se získává specifickou jadernou reakcí. Jeho zbytky jsou toxické. Případné nehody by způsobily jaderné záření, které je extrémně škodlivé pro zdraví.
  • Vodní elektrárny: jsou ty, které využívají pohybu vody k výrobě energie.
  • Solární elektrárny: získávají energii ze slunečního světla prostřednictvím panelů, které obsahují teplovodivou kapalinu.
  • Větrné elektrárny: získávají energii ze síly větru pomocí soustavy vrtulí.
  • Geotermální elektrárny: získávají energii ze zemské kůry, kde se ukládá teplo.

Viz také Fosilní palivo.

Dopad elektrické energie na životní prostředí

V každém případě má nevybíravá spotřeba elektrické energie koncovým uživatelem dopad na životní prostředí, který by neměl být podceňován. Proto se přidává k některým příčinám globálního oteplování.

Elektrická energie získaná solárními, větrnými a vodními elektrárnami má ve svůj prospěch skutečnost, že využívají výhod obnovitelných energií, jako je sluneční světlo, síla větru nebo pohyb vody. V tomto smyslu jsou prý zdrojem udržitelné energie.

Přestože jsou méně znečišťující než jiné typy elektráren, jako jsou jaderné nebo termoelektrické elektrárny, jejich instalace a proces jejich získávání vždy mají dopad na ekosystém.

Tagy:  Věda Výrazy-In-Angličtina Výrazy - Populární