Význam jaderné energie

Co je to jaderná energie:

Jaderná energie je ta energie, která je extrahována z jádra atomu, přičemž energie je síla, která drží jádro pohromadě a atom malá jednotka, ze které je složena veškerá hmota na světě.

Jaderná energie je alternativou pro výrobu energie, jako je elektřina.

Atomová energie nebo jaderná energie je obnovitelná energie, která se získává spontánně nebo uměle v jaderných reakcích.

Termín atomová energie je spojován s atomovými výbuchy Hirošimy a Nagasaki v roce 1945, což zobecňuje koncept jaderné energie.

V návaznosti na atomové bomby byla v roce 1957 vytvořena Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), aby se vypořádala s problémy vyplývajícími z tohoto objevu.

Kromě toho existuje od roku 1968 Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT), která má zabránit využívání atomové energie k vojenským účelům a zajistit, aby byla využívána k mírovým účelům a co nejbezpečnějším způsobem. K této smlouvě se hlásí všechny země Ameriky, kromě USA.

Výhody a nevýhody jaderné energie

Výhody současné jaderné energie

  • Snížení využívání energie generované fosilními palivy (uhlí a ropa).
  • Snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) a dalších plynů produkovaných fosilními palivy.
  • Jaderné palivo je levnější, protože vyžaduje více paliva pro více energie.
  • Jaderná elektrárna nepřetržitě vyrábí elektřinu, čímž se vyhýbá kolísání cen.

Nevýhody současné jaderné energie

  • Pokles ve využívání fosilních paliv není výrazný.
  • Jaderné elektrárny mají velký dopad na lidský aspekt v důsledku nehod, ke kterým může dojít, jako jsou případy Chérnobil a Fukušima.
  • Obtížnost nakládání s jaderným odpadem, protože odstranění radioaktivity a jejích rizik trvá roky.
  • Jaderné elektrárny mají dobu platnosti a výstavba nového závodu je nákladná a časově náročná.
Tagy:  Výroky A Přísloví Náboženství A Spiritualita Výrazy-In-Angličtina