Význam důrazu

Co je důraz:

Jak se důrazu říká operace vylepšení, zvýraznění nebo zvýraznění něčeho, buď k označení jeho důležitosti, nebo k nasměrování pozornosti jiné osoby. Slovo jako takové pochází z latiny důraz, a to z řeckého ἔμφασις (émphasis).

Důraz se může projevit zvláštní silou intonace, když něco řekneme nebo přečteme nahlas. V tomto smyslu je to důležitý oratorní zdroj, který má posluchačům pomoci rozpoznat nejdůležitější body řeči a s nimi i jejich porozumění.

Podobně můžeme použít nejen tón hlasu, ale také naše výrazy nebo naše gesta k tomu, abychom našemu partnerovi zdůraznili důležitost věci.

Důraz na něco tedy znamená jeho vylepšení, zvýraznění od zbytku, lepší zviditelnění a přenesení na osobu, s níž hovoříme, zájem, který určitý problém vyvolává na rozdíl od ostatních.

Důraz na rétoriku

V disciplíně rétorika, jak se zdůrazňuje, se nazývá literární postava, která používá jazyk k expresivnímu zdůraznění, posílení nebo zesílení významu výpovědi. V tomto smyslu je jednou z nejpohodlnějších postav při vytváření důrazu synekdocha, kde je část komutována na celek. Všimněte si jeho použití v následujících příkladech: „Čtyři páry očí ho viděly uličkou“, kde každý pár očí odpovídá osobě; „Měli další dítě, to znamená ještě jednu ústa ke krmení“, kde ústa představují lidskou bytost. V první větě je zdůrazněno, že člověka sledovaly oči čtyři subjekty, ve druhém, že dítě znamená také odpovědnost za jeho krmení.

Důraz na čl

V umění spočívá důraz v uvedení pozornosti diváka do popředí na určitý prvek, který úzce souvisí s významem uměleckého díla. Tento postup, pomocí kterého se uplatňuje důraz, se nazývá těhotenství. Jako takový se používá hlavně v plastických uměních, jako je malířství a sochařství, ačkoli je také použitelný, s přihlédnutím ke zvláštnostem jejich jazyků, do architektury, tance, hudby, literatury nebo kina.

Důraz na grafický design

V oblasti grafického designu je kladen důraz na vizuální přízvuk, který je vytištěn na jednom z prvků tvořících kompozici. Grafická kompozice jako taková se skládá ze sady prvků uspořádaných v rovině, které dodržují zásady rovnováhy a harmonie. Důležitost důrazu na design je v tom, že umožňuje divákovi nasměrovat do konkrétního bodu kompozice. Obzvláště pokud se používá v tradiční reklamě nebo na internetu, získání adekvátního důrazu může pomoci zlepšit odezvu spotřebitelů a ovlivnit rozhodnutí o koupi.

Tagy:  Výrazy - Populární Výrazy-In-Angličtina Všeobecné