Význam ekonomického subjektu

Co je to ekonomický subjekt:

Ekonomickou entitou se rozumějí všechny lidské, materiální a finanční zdroje, které organizuje a řídí skupina lidí za účelem dosažení souboru cílů navržených podle účelu jeho vytvoření, který může být lukrativní nebo ne zisk.

Ekonomickou entitu mohou tvořit fyzické nebo právnické osoby. Fyzické osoby jsou osoby, které vykonávají obchodní činnost samostatně, s vlastními zdroji a majetkem.

Morální osoby jsou naproti tomu skupina lidí, kteří se scházejí jako sdružení, společnosti nebo již založené společnosti, aby vykonávali hospodářskou činnost.

Zdroje, které ekonomické subjekty mají, mohou pocházet jak jednotlivě, tak od skupiny lidí, tj. Jejich vlastní, příspěvky na zboží nebo peníze od partnerů, kteří jsou součástí účetní jednotky, půjčky nebo financování od dodavatelů.

Ekonomické subjekty se rozlišují a jsou složeny různými způsoby, mezi nimi: fyzická osoba nebo právnická osoba; dědictví může být veřejné, soukromé nebo smíšené; společnost může být malá, střední nebo velká; Činnost, která má být provedena, bude podle založeného projektu.

Ekonomické subjekty se však rozlišují také podle účelu, který může být lukrativní nebo neziskový.

Ziskové ekonomické subjekty jsou ty, které se skládají z různých lidských, materiálních a finančních zdrojů, organizované a řízené skupinou lidí, kteří pracují pro stejný cíl, vytvářejí zisky a odměňují investory účetní jednotky ekonomickou výkonností.

Neziskové ekonomické subjekty jsou obecně koncipovány se sociálním účelem, závisí tedy na investicích sponzorů nebo spolupracovníků. Mají také lidské, materiální a finanční zdroje, zejména dary od sponzorů.

Tagy:  Výroky A Přísloví Výrazy-In-Angličtina Výrazy - Populární