Význam federativní entity

Co je federativní entita:

Federativní entita, nazývaná také federální entita, je chápána jako vymezené území, které má autonomii, je osídlené a má vládu, i když se musí řídit pokyny, kterými se řídí centrální federální moc. Také termín provincie se používá v jiných zemích, místo federálního subjektu.

Spojení několika federativních entit dohromady tvoří národ nebo zemi. V důsledku toho byly federativní entity vytvořeny dlouho před národy, ke kterým patří, a proto historicky předcházejí zemím, které tvoří jako celek.

Federální subjekty mají zase značný stupeň politické a právní autonomie, a proto i tyto subjekty mohou, ale nemusí být účastníky různých vládních aktivit. To znamená, že se očekává, že prostřednictvím federativních subjektů bude podporovat decentralizované vlády, ačkoli tomu tak není ve všech případech.

Toto jsou některé z národů, které jsou tvořeny spojením různých států: Kanada, Spojené státy, Mexiko, Venezuela, Brazílie, mimo jiné.

Například Mexiko tvoří 32 států, které dohromady tvoří mexický národ. Největší federální entitou v Mexiku, pokud jde o území, je stát Chihuahua.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Náboženství A Spiritualita Výrazy - Populární