Význam skeptik

Co je to skeptik:

Jako skeptik označujeme každého, kdo nevěří, pochybuje nebo nedůvěřuje pravdě, možnosti nebo účinnosti něčeho. Slovo jako takové pochází z latiny skeptikus, což zase pochází z řeckého σκεπτικός (skeptikós), což znamená „přemýšlivý“ nebo „reflexní“.

Skeptický člověk má v zásadě nedůvěru ke všem výrokům, zejména těm, která většina lidí považuje hned za netopýra jako pravdivá. Například: „Všichni věřili, že tam bude corralito, kromě Carlose Daneriho, který se přiznal skepticky.“

Skeptik proto raději vyhodnotí všechny důkazy a důkazy, které se týkají jakékoli skutečnosti nebo jevu, aby je ověřil; nicméně i tak je spíše náchylný odmítnout jakékoli prohlášení nebo tvrzení, které se snaží vnutit jako neoddiskutovatelnou pravdu.

Být skeptický na extrémní úrovni znamená nedůvěřovat úplně všemu nebo mít vážné potíže s přiznáním důkazů, které jsou nám předkládány. Například: „Jsem skeptický k výsledkům kampaně.“

Ve stejném duchu je skeptik také nazýván každým, kdo následuje skepsi, což je filozofická doktrína, která se vyznačuje tím, že musíme pochybovat o pravdě všech věcí, jevů a faktů, a která uvádí, že k dosažení pravdy musíme mít všechny objektivní důkazy.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Výroky A Přísloví Výrazy - Populární