Význam plazmatického stavu

Co je to plazmatický stav:

Plazmový stav je druh skupenství hmoty, který je charakterizován vysokým energetickým nábojem, který je generován do značné míry v situacích, ve kterých je teplota velmi vysoká.

Plazmatický stav je nejběžnějším stavem hmoty ve vesmíru, umožňuje vedení elektřiny a nachází se například u hvězd, Slunce, paprsků a dalších. Tento stav hmoty má tu zvláštnost, že nemá tvar ani pevný objem.

Plazma je plyn, který byl ionizován kvůli vysokým teplotám, díky nimž se atomy přeměňují na kladné ionty uvolňováním negativních elektronů. Tímto způsobem se kladné ionty a negativní elektrony volně pohybují v ionizovaném plynu, ale bez vzájemného spojení.

Z tohoto důvodu je plazmatický stav hmoty dobrým vodičem elektřiny, jehož kapacita se může zvyšovat se zvyšujícím se stupněm ionizace. Pokud je však energie, která tvoří plazmu, snížena, plazmatický stav hmoty zhasne.

Tagy:  Věda Výrazy-In-Angličtina Výroky A Přísloví