Význam stereoskopu

Co je to stereoskop:

Stereoskop je optický nástroj, pomocí kterého se vytváří iluze hloubky obrazu, protože pro každé oko lze pozorovat stejný plochý obraz, ale z jiného úhlu, který poté, když je propojen v mozku a spojen, vytváří iluzi jeho hloubka nebo úleva.

Stereoskop je nástroj vytvořený Sirem Charlesem Wheatstoneem v roce 1840, který představuje dva obrazy stejného předmětu, který po spojení v mozku jako jediného obrazu vytváří iluzi hloubky.

Stereoskopem nebo stereoskopií se také rozumí technika fotografování nebo záznamu v trojrozměrném vidění, která se vyznačuje generováním optické iluze obrazu s hloubkou ve filmech nebo fotografiích.

Pokud jde o fotografii, stereoskop umožňuje analýzu různých snímků, zejména leteckých, které umožňují rozvoj studií v oblasti geologické kartografie, protože nám umožňuje pozorovat a rozlišovat záhyby a chyby studovaných zemí ...

Je důležité odlišit stereoskop od mikroskopu. Stereoskop zvětšuje obrázky a umožňuje vizualizovat i účinek hloubky nebo třetí dimenze. Naopak mikroskop mnohem více zvětšuje analyzované obrázky nebo vzorky, a to natolik, že lze pozorovat bakterie.

Zrcadlený stereoskop

Jedná se o nástroj široce používaný při vývoji různých vědeckých studií, pomocí kterých jsou určité vzorky pozorovány dalekohledem, který umožňuje zvětšování obrázků.

Skládá se ze čtyř zrcadel umístěných tak, že obraz je vnímán prostřednictvím odrazu okuláry, přičemž se provádí ortogonální pozorování, které umístí obrazy do vzdálenosti přibližně 25 cm.

Kapesní stereoskop

Kapesní stereoskop se vyznačuje tím, že má dvě čočky, které jsou upevněny na kovovém nebo plastovém rámu, který je podepřen na nohách, což umožňuje pozorování obrazů ohniskovou vzdáleností a rovnoběžnými osami.

Tagy:  Věda Všeobecné Technologie-E-Inovace