Význam Errata

Co je to Errata:

Errata je seznam chyb nebo chyb zjištěných v tištěném textu. Obvykle se vkládá na začátek nebo na konec knihy a podrobně popisuje změnu, která musí být v každém případě provedena.

Errata je metoda opravy po vytvoření knihy nebo tisku, která spočívá v označení chyb provedených v kopii, v identifikaci stránky a v označení opravy, kterou je třeba provést.

Je to levný a praktický způsob zaznamenávání změn a oprav, které text vyžaduje (obvykle chyby v psaní, interpunkci nebo pravopisu), protože dotisk nebo oprava by byla z hlediska produkce velmi nákladná.

Chyby většího rozsahu, jako jsou problémy se smyslem nebo konstrukce ve větě, které ztěžují správnou interpretaci textu, se tedy neřeší ve víře chybných tisků. Tyto typy chyb je třeba vyřešit během procesu úpravy knihy před tiskem.

V angličtině se errata překládá jako tisková chyba. Například: "V této knize jsem nenašel žádné tiskové chyby“(V této knize nemohu najít žádné tiskové chyby).

Tagy:  Technologie-E-Inovace Výrazy-In-Angličtina Věda