Význam Flagrance

Co je Flagrancia:

Flagrante delicto je chápáno jako zatčení jedince, který je chycen a chycen právě ve chvíli, kdy spáchá zločin. Flagrance je slovo, které pochází z latiny vlajkové lodě, to naznačuje, co se právě děje, to svítí.

Je to slovo, které se v právní oblasti používá k označení toho, co souvisí s protiprávním jednáním a zločinem.

To znamená, že je to čin, jehož prostřednictvím může být osoba zatčena, právě když spáchá zločin, aniž by bylo nutné soudní příkaz.

Flagrante delicto je považován za typ důkazu, protože tento protiprávní čin byl pozorován a svědkem jedné nebo více osob, které obecně jednají rychle, aby pachatele zadržely nebo zadržely a předaly policii.

Flagrante delicto se proto týká spíše samotného zatčení než spáchaného zločinu.

Viz také Blatant.

Nyní lze hovořit o flagrante delicto, když nastane některá z těchto okolností:

  • Při zajetí jedince pokoušejícího se spáchat zločin.
  • Když je někdo přistižen při páchání trestné činnosti.
  • Při zajetí jednotlivce po zločinu po pronásledování nebo při poslechu volání o pomoc svědka nebo oběti.
  • Když je jedinec zajat předměty, které ho zapojují do nepravidelného aktu.
  • Když zajatý jedinec předloží jakýkoli náznak, že se nedávno zúčastnil zločinu.

V těchto případech mohou policisté i svědci dopadnout osobu, která právě porušila zákon, a provést příslušné vyšetřování skutečností.

Procesy případů flagrante delicto jsou obvykle rychlé a snadné. Obecně platí, že soudce odpovědný za případ flagrante delicto uspořádá slyšení, na které má oběť právo zúčastnit se, slyšet a svědčit.

Jakmile bude záležitost objasněna, bude soudce odpovědný za vydání svobody nebo zadržení obviněnému.

Je však třeba poznamenat, že zadržování prostřednictvím flagrante delicto může vést k činům, které porušují práva jednotlivců, v závislosti na situaci, ve které k nim dochází. Proto je nutné mít jistotu, co se děje, a pak podle toho jednat.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Technologie-E-Inovace Výroky A Přísloví