Význam občanského a etického výcviku

Co je to občanské a etické školení:

Občanské a etické školení je vybudování informovaného, ​​aktivního a odpovědného občana před společností.

Občanská a etická příprava je nezbytná k výuce nezbytných dovedností pro začlenění a harmonické soužití se společností, označované také jako sociálně afektivní pohoda.

Viz také Sociálně afektivní pohoda.

Občanské vzdělávání na jedné straně umožňuje občanům získat znalosti o právech, zákonech a předpisech ústavy, aby mohli aktivně a odpovědně zasahovat a podílet se na příslušných otázkách, které ovlivňují společnost.

Viz také Občan.

Etická výchova na druhé straně buduje občany s univerzálními hodnotami, jako je respekt, rovnost, spravedlnost, svoboda, solidarita, rozmanitost a odpovědnost, aby definovali své chování a charakter před společností.

Tagy:  Výrazy - Populární Výroky A Přísloví Technologie-E-Inovace