Funkce mitochondrií

V eukaryotických buňkách jsou mitochondrie organely, jejichž hlavní funkcí je syntéza buněčné energie nezbytné pro metabolické funkce organismů.

V mitochondriích, konkrétně v mitochondriální matrix, probíhá většina ze 4 kroků buněčného dýchání. To je důležité, protože bude generovat ATP nebo buněčnou energii k provádění metabolických aktivit.

Funkce mitochondrií v organismech lze shrnout jako: produkce energie, regulátor teploty, řízení buněčného cyklu (apoptóza), skladování vápníku a regulace pohlavních hormonů.

Výroba energie

Produkce energie je nejdůležitější funkcí mitochondrií. Energie ve formě adenosintrifosfátu (ATP) je výsledkem buněčného dýchání, jehož čtyřstupňový proces probíhá převážně v mitochondriích.

Buněčné dýchání

Buněčné dýchání je místo, kde buňky získávají jadernou energii nezbytnou k plnění svých metabolických funkcí. Buněčné dýchání se skládá ze 4 kroků:

  1. Glykolýza: tento krok probíhá v cytosolu buňky, ale je nezbytný, protože bude generovat glukózu a 2 pyruváty pro následující fáze.
  2. Oxidace pyruvátu: tento proces probíhá v mitochondriální matrici a transformuje pyruvát na acetyl-CoA, prvek, který zahájí následující proces.
  3. Krebsův cyklus: také známý jako cyklus kyseliny dusičné, díky tomuto procesu bude syntetizováno všech 24 z 38 teoretických ATP, které jsou výsledkem buněčného dýchání. Krebsův cyklus probíhá stejným způsobem v mitochondriální matici.
  4. Oxidační fosforylace: v tomto kroku budou NADH a FADH2 získané z předchozích fází transformovány na ATP díky pohybu elektronů přes sérii proteinů vložených do vnitřní membrány mitochondrií.

Termostat

Mitochondrie generují teplo, které bude udržovat a regulovat teplotu živých organismů, zejména savců.

Řízení buněčného cyklu

Mitochondrie, známé jako apoptóza, mají schopnost programovat nebo zahájit proces buněčné smrti. Tímto způsobem řídí růst, vývoj a konec životního cyklu buňky, známý také jako buněčný cyklus.

Skladování vápníku

Mitochondrie regulují buněčnou biochemii ukládáním a regulací množství iontů vápníku. Tato funkce je důležitá, protože pomáhá svalové kontrakci, uvolňování neurotransmiterů a udržování zdraví kostí.

Regulace pohlavních hormonů

Mitochondrie regulují produkci estrogenu a testosteronu. Mitochondrie, které mají vlastní DNA (mitochondriální DNA), se mohou replikovat, pokud buňka potřebuje více energie, a na oplátku reprodukuje kopii informací o pohlavních hormonech uvedených během jejich buněčného dělení.

Tagy:  Výrazy - Populární Technologie-E-Inovace Věda