Význam gametogeneze

Co je gametogeneze:

Gametogeneze je proces, při kterém určité organismy, jako jsou lidé a některé rostliny, zahajují proces dělení buněk za vzniku gamet nebo pohlavních buněk.

V biologii je gametogeneze pozorována u lidí, zvířat a rostlin. Proces začíná dělením diploidních zárodečných buněk za vzniku gamet (haploidních buněk).

Tímto způsobem má každá živá bytost různé biologické cykly, které definují množství, formu a okamžik, ve kterém bude aktivována gametogeneze, ale všechny se vyznačují svou sexuální reprodukcí.

Gametogeneze probíhá v zárodečných buňkách, které obsahují genetické informace. Diploidní zárodečná buňka, tj. Obsahující pouze polovinu genetické informace v sadě chromozomů, se při meióze rozdělí na 4 haploidní buňky nebo gamety.

Tímto způsobem gametogeneze umožňuje mužským i ženským gametám obsahovat pouze polovinu genetické informace, a tím generovat genetickou rozmanitost s geny matky a otce.

Lidská gametogeneze

Gametogeneze u lidí je odlišná pro tvorbu mužských gamet a ženských gamet. Z tohoto důvodu se mužská gametogeneze nazývá spermatogeneze a ženská gametogeneze se nazývá oogeneze.

Gametogeneze a oogeneze

Ženská gametogeneze, nebo také známá jako oogeneze, se týká meiózy diploidních buněk, které vedou k tvorbě ženských oocytů nebo gamet. Oogeneze u lidí trvá přibližně 28 dní a jsou uloženy ve vaječnících.

Gametogeneze a spermatogeneze

U mužské gametogeneze nebo spermatogeneze diploidní buňky podléhají meióze, což vede k tvorbě mužských spermií nebo gamet. U lidí tento proces trvá přibližně 74 dní a jsou uloženy ve varlatech.

Gametogeneze a oplodnění

Gametogeneze je proces, při kterém se tvoří pohlavní buňky. V tomto smyslu by oplodnění nebylo možné bez gametogeneze.

Z opačného hlediska je v oplodnění určen kompletní genetický materiál, který v pravý čas určí, zda gametogeneze bude žena nebo muž.

Gametogeneze a meióza

Meióza hraje zásadní roli v gametogenezi, protože je to proces buněčného dělení, který umožňuje diploidní buňce rozdělit se na haploidní buňky, známé také jako pohlavní buňky.

Gametogeneze v rostlinách

Gametogeneze je generována v takzvaných vyšších rostlinách, které se pohlavně rozmnožují.

Rostliny generují prostřednictvím meiózy dělení diploidních buněk pro tvorbu samčích a samičích gamet. Samičí gamety nebo vajíčka se nacházejí v embryonálním vaku květů a čekají na oplodnění mužskými gametami, obvykle ve formě pylu.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Věda Výrazy-In-Angličtina