Význam tělocvičny

Co je tělocvična:

Tělocvičnou rozumíme místo, kde lidé cvičí gymnastiku, tedy tělesná cvičení. Pochází z latiny tělocvična a to z řeckého výrazu gymnastika, odvození gymnazein, což v překladu znamená `` dělat tělesná cvičení nahá`` (gymnos = nahý).

V některých zemích se slovem gymnázium označují centra intelektuálního vzdělávání ekvivalentní střední škole. Důvodem je, že ve starověkém Řecku byl výcvik mužů v gymnastika vycházelo z tělesné výchovy, zatímco intelektuální výcvik byl doplňkový (filozofie, deklamace, poezie, hudba a matematika). Když se v 5. století př. N. L. Objevili sofisté, založili školy v zásadě zaměřené na intelektuální výcvik, ale v širším slova smyslu dostaly stejné jméno.

Dnes je tato zkratka populární tělocvična odkazovat do posilovny. Vyplývá to z vlivu anglického jazyka a marketingových strategií, které využívají oblíbeného trendu k ekonomice jazyka.

Prvky a struktura tělocvičny

V tělocvičnách se obvykle musí najímat trenéři, kteří by vedli lidi při jejich fyzických rutinách, protože vždy existuje riziko zranění v důsledku neznalosti nebo zneužívání.

Tělocvična jako místo pro tělesný trénink je obvykle vybavena různými místnostmi. Vždy například mají strojovnu pro vzpírání a kardiovaskulární cvičení.

Mají také prostor pro procvičování kolektivních disciplín jako např aerobikjóga, taneční terapie, pilates, crossfit, Tae Bo, protahováníatd., vždy vedený certifikovaným instruktorem.

Struktura tělocvičny by měla zahrnovat koupelny se sprchami, šatnami a skříňkami pro uložení věcí během tréninku. Některé často obsahují sauny.

Posilovny by navíc měly obsahovat některé základní části a nástroje pro trénink, jako jsou podložky, míče, lavičky (kroky), činky atd.

Posilovny mají kodex hygieny, chování a oblékání, který je třeba respektovat. Existují také pravidla pro používání strojů.

Vysoce výkonní sportovci jsou trénováni ve sportovních komplexech, které mají rozsáhlá a profesionální zařízení, jako jsou závodní dráhy, arény, bazény atd. Tyto komplexy mají obvykle také strojovny.

Tagy:  Všeobecné Výroky A Přísloví Náboženství A Spiritualita