Význam Lien

Co je Lien:

Říká se tomu zástavní právo k dani nebo poplatku, které je aplikováno na aktivum, bohatství nebo majetek, který patří osobě, a označuje, že je ohroženo.

Odkazuje také na druh daně, což je daňová sazba, pomocí níž se generuje daňová sazba, která může být pevná nebo proměnná, a která předpokládá daň použitelnou na jakýkoli majetek.

Běžným příkladem zástavního práva jsou dokumenty, které osoba podepíše ve vztahu k půjčce na domácí kapitál, ve které je jako záruka platby poskytnuta nemovitost, a to až do okamžiku, kdy je splaten celý dluh.

Slovo zástava pochází z latiny Posouzení, a znamená „načíst“.

Termín zástavní právo se používá v závislosti na právním odvětví, ve kterém je použit, což může být mimo jiné občanské, daňové, obchodní.

Například v komerční oblasti se daň týká kontroly vztahů mezi lidmi, smluv a obchodních akcí.

Obecně je funkcí zástavních práv financování výdajů věřitele. Stát má například řadu výdajů, které musí čelit, aby mohl plnit řadu politických, ekonomických a sociálních odpovědností.

V tomto případě jsou peníze vybrané prostřednictvím odvodů použity mimo jiné na úhradu výdajů souvisejících s veřejnou správou, vzdělávacím systémem, zdravotnictvím.

Podle legislativy každé země jsou však stanoveny různé procentní sazby, pokud jde o daně, které lidé musí platit. Ty mohou mít vyšší nebo nižší procento podle toho, co stanoví zákon, a dokonce budou existovat komerční činnosti, jejichž daně budou minimální, aby se podpořila ekonomická aktivita.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Výrazy - Populární Věda