Význam svaté války

Co je svatá válka:

Za svatou válku se označuje jakákoli válka vedená z náboženských důvodů proti nepřátelům víry. Jako takové jsou extrémním prostředkem, který používají fundamentalisté jakéhokoli náboženství k ospravedlnění použití násilí.

Mezi motivy svaté války můžeme zmínit myšlenku ochrany náboženství, jeho dogmat a jeho posvátných míst před těmi, kteří jsou pro různé okolnosti považováni za hrozbu. Stejně tak svatá válka probíhá s myšlenkou obdržení duchovní odměny.

Svaté války se rodí z neshod a rozdílů mezi náboženstvími a národy, mezi určitými doktrínami a hodnotami. Jsou výsledkem neúcty a netolerance vůči druhému, kdo si myslí nebo má jiné přesvědčení.

Svaté války, jako všechny války, však také reagují na různé politické a ekonomické zájmy. Ve skutečnosti v určitých dobách historie byly k rozšíření náboženství použity svaté války.

Svatá válka a džihád

Pojem svaté války je běžně zaměňován s konceptem džihádu, ačkoli ten je v islámské doktríně mnohem širším pojmem. Džihád lze do španělštiny přeložit jako „úsilí“ a označuje posvátnou povinnost jednat za Alláha a podle Mohamedovy doktríny. Jde tedy spíše o duchovní boj o zlepšení života Alláhova lidu, který nevylučuje obranu před tyranií a vnějšími hrozbami. V tomto smyslu by džihád spíše než válka odkazoval na odpor proti agresi nepřátel víry.

V nedávné době byl však koncept džihádu znovu uplatněn ve vztahu k bojům vedeným některými islámskými extremistickými organizacemi proti těm, které považují za nepřátele islámu, zejména západním mocnostem (USA, Francie, Spojené království atd.) . Tímto se pokusili ospravedlnit teroristické činy a zločiny v údajné obraně doktríny Mohameda.

Tagy:  Všeobecné Výrazy - Populární Technologie-E-Inovace