Význam habeas corpus

Co je Habeas corpus:

The habeas corpus Jedná se o právní postup, jehož prostřednictvím má každý zadržený občan právo dostavit se k soudci, aby mohl určit zákonnost vazby.

Habeas corpus Jedná se o latinský výraz, který doslova znamená „můžete mít své tělo“, ale který můžeme také přeložit jako „současné tělo“.

V tomto smyslu se snaží vyhnout habeas corpus jde o svévolné zatýkání nebo zneužívání ze strany úřadů a zajištění osobní svobody jednotlivce.

Jako takový předpokládá zákonný, rychlý a souhrnný postup k okamžitému postavení zadržené osoby před soud a ověření důvodů a podmínek zatčení.

Takže když někdo podá a habeas corpusTo, co hledá, je obnovení ústavní záruky svobody, což by mohlo být porušeno.

Jako právní nástroj habeas corpus Trestní právníci ho často používají k žádosti o prozatímní propuštění svého klienta, aby mohl na jejich postup reagovat svobodně.

Typy habeas corpus

Habeas corpus opravář

The habeas corpus reparativní by se stalo klasickou modalitou habeas corpus, a v tomto smyslu má za cíl obnovit svobodu neoprávněně zadržené osoby nebo osoby, která pokračuje ve vazbě, mimo jiné již ve výkonu trestu.

Habeas corpus opravné

Apeluje na habeas corpus nápravné, pokud podmínkám nebo způsobům výkonu trestu odnětí svobody chybí přiměřenost nebo přiměřenost. V tomto smyslu tento postup umožňuje napravit podmínky, ve kterých se osoba zbavená svobody nachází, zejména pokud porušují právo na život a fyzickou a psychickou integritu jednotlivce.

Habeas corpus preventivní

The habeas corpus Preventivní je ten, kde existuje riziko, že někdo bude zbaven svobody na základě akcí, které jsou k tomuto účelu vyvíjeny, přestože jeho zatčení ještě nebylo dokončeno. Proto se tomu říká preventivní.

Habeas corpus omezený

Co habeas corpus Omezené je známo, že zasahuje, když je fyzická svoboda nebo pohyb neustále omezován nebo narušován. K tomu dochází, když je přístup na určitá místa zakázán nebo omezen, probíhá sledování nebo pronásledování, opakované předvolání policie, nepřetržité zadržování nebo domácí sledování, přičemž vše nemá žádný právní základ.

Habeas corpus translační

The habeas corpus Traslativní je takové, ve kterém je odsouzeno zpoždění v soudním procesu, jakož i další porušení řádného postupu nebo účinné soudní ochrany. Dochází k tomu v případech, kdy zbavení svobody jednotlivce nepřiměřeně přetrvává nebo se jurisdikční určení, které řeší jeho situaci, bezdůvodně zpozdí.

Habeas corpus instruktivní

To se nazývá habeas corpus poučný, který zasáhne, když není možné zjistit, kde se zadržená osoba nachází. Jejím cílem je zaručit svobodu a osobní integritu a také se vyhnout praktikám zaměřeným na utajení jednotlivce zbaveného svobody.

Habeas corpus inovační

Zvyšuje a habeas corpus inovativní v případech, ve kterých, ačkoliv ohrožení nebo porušování osobní svobody ustalo, je požadován zásah jurisdikce, aby se situace v budoucnu neopakovala.

Habeas corpus příbuzný

Co habeas corpus příbuzný se nazývá ten, který je vyvolán v situacích, které nejsou předvídány v habeas corpus výše, například když je někomu odepřeno právo na pomoc svobodně zvoleného obhájce, nebo když je osoba mimo jiné nucena složit přísahu nebo přiznat vinu.

Habeas corpus Y habeas data

The habeas corpus a habeas data jsou to právní nástroje, které chrání práva občana.

The habeas corpus Předpokládá právo zadrženého občana požadovat, aby soudce přezkoumal důvody jeho zadržení, aby se předešlo svévoli nebo zneužití pravomoci.

The habeas data, je to akce, pomocí které může osoba požadovat, aby jí byly známy údaje nebo informace, které o nich mají veřejné i soukromé subjekty.

Kromě toho habeas data Umožňuje jednotlivci požadovat, aby mu bylo vysvětleno, proč řekl informace a způsob, jakým jsou použity, a také požádat o provedení oprav v případě, že jsou předložené informace nepravdivé nebo chybné.

Tagy:  Výroky A Přísloví Náboženství A Spiritualita Technologie-E-Inovace