Význam dat Habeas

Co jsou data Habeas:

Co habeas data Říká se tomu právo, aby každý člověk měl znát, opravovat nebo aktualizovat všechny informace, které s ním souvisejí a které jsou uloženy v informačních centrech nebo databázích veřejných i soukromých organizací.

Výraz habeas dataJako takový pochází z latiny a znamená „mít data k dispozici“.

The habeas data Je to zdroj, který může každý použít, aby získal přístup k údajům, které o něm existují, a aby věděl, jak byly získány a jak je využívá orgán, který je vlastní.

Kromě toho může osoba také požadovat její odstranění, opravu, důvěrnost nebo aktualizaci v případě, že jsou předložené informace nepravdivé, chybné nebo zastaralé.

The habeas data Jde o ústavní záruku, která chrání lidi před zneužíváním osobních údajů, zejména pokud byly získány nezákonně nebo podvodně.

V tomto smyslu se habeas data zaručuje také občanům zachování jejich intimity, soukromí a cti.

Například osoba, která nikdy neměla dluh, je v úvěrové kanceláři nesprávně uvedena jako dlužník. Podá tedy a habeas data před institucí, aby bylo odstraněno jeho jméno.

Údaje o habeasu Y habeas corpus

Údaje o habeasu Y habeas corpus předpokládají práva, která musí občané požadovat před orgánem, který respektuje jejich práva.

V habeas data, vyžaduje prostřednictvím nápravného opatření ochranu před nesprávným nebo zneužívajícím používáním osobních údajů veřejnými nebo soukromými organizacemi.

The habeas corpusNa druhé straně se odkazuje na právo každého zadrženého občana požadovat, aby jeho případ byl přezkoumán soudcem, aby rozhodl, zda jsou příčiny zatčení přiměřené, nebo zda zahrnují svévoli nebo zneužití pravomoci. V tomto smyslu se habeas corpus zaručuje právo na svobodu.

Tagy:  Výrazy - Populární Všeobecné Výroky A Přísloví