Význam heteronomie

Co je heteronomie:

Heteronomie se týká závislosti a podrobení jedince, jehož chování je pod kontrolou třetí osoby nebo externího agenta. V důsledku toho je heteronomie opakem autonomie.

Slovo heteronomie pochází z řečtiny rovný, což znamená „ostatní“ a nomos to vyjadřuje „právo“.

Tento termín se používá v oblasti etické filozofie, aby se odlišili lidé, kteří rozvíjejí svůj život podle souboru pravidel, která jim byla uložena a kteří v mnoha případech jednají proti své vůli, ale aby být přijat nebo být součástí sociální skupiny.

Tento termín je přičítán filozofovi Immanuelovi Kantovi, který se věnoval zkoumání vůle lidí a rozdělil je do dvou větví: rozum (autonomie) a sklon (heteronomie).

Tímto způsobem se Kant snažil porozumět chování jednotlivců, kteří se řídí normami, zákony a zvyky, které charakterizují a řídí různé společnosti, do nichž patří, což jsou podle něj jednotlivci, kteří ztrácejí svobodu a nezávislost, protože jejich chování neřídí se to svým vlastním důvodem, ale vnější vůlí.

Heteronomie a autonomie

Lidé obecně zaujímají submisivní postoj, aby se co nejvíce řídili a dodržovali standardizované životní modely. Porušení těchto pravidel k vyjádření vaší vůle však není tak snadné, jak by se mohlo zdát, a pokud ano, mluvili byste o autonomii.

Když se tedy odkazuje na heteronomii, je indikována akce, která není prováděna z vlastní vůle, ale prostřednictvím vnějšího vlivu. K tomu dochází, když člověk učiní rozhodnutí, které odpovídá jednotlivci, a v důsledku toho jsou rozhodnutími ostatních.

Autonomie však naznačuje schopnost jednotlivců samostatně se rozhodovat nebo vnucovat soubor pravidel nezávisle a bez vlivu ostatních. Autonomie znamená proces zrání a integrální individuální rozvoj.

Tagy:  Výrazy - Populární Věda Výroky A Přísloví