Význam hydrostatického

Co je hydrostatický:

Hydrostatika je studium tekutin v klidovém stavu, které patří do oblasti mechaniky tekutin, nazývané také hydraulika.

Viz také Hydraulika.

Princip hydrostatiky naznačuje, že tlakový rozdíl mezi dvěma body ve stejné kapalině se rovná součinu měrné hmotnosti kapaliny určené rozdílem hladin. Tato zásada je vyjádřena v následujícím vzorci:

V termodynamické fyzice je hydrostatický tlak ten, který stejná tekutina v klidu vyvíjí na svoji hmotnost. V hydrostatice nebo studiu tekutin v klidu existuje hydrostatický tlak a atmosférický tlak, přičemž druhým z nich je tlak vyvíjený atmosférou na tekutinu.

Pevné, kapalné a plynné skupenství se chovají podle stejných zákonů, ale kapaliny mají zvláštní schopnost měnit tvar, zvětšovat svůj objem a ne hmotnost.

Tímto způsobem se hydrostatika měří pomocí hustoty (p), gravitace (g) a hloubky (h) tekutiny, nikoli podle její hmotnosti nebo objemu. Hydrostatický tlak je definován následujícím vzorcem:

Pro výpočet hydrostatiky a jejího tlaku je třeba vzít v úvahu také dva principy, které definují její chování:

  • Pascalův princip, který naznačuje, že kapalina v klidu vyvíjí tlak ve všech směrech a
  • Archimédův princip popisuje, jak zvýšení hloubky způsobuje větší tlak umožňující vztlak předmětů v kapalině.

Na druhé straně je hydrodynamika věda, která studuje tekutiny v pohybu.

Hydrostatický tlak

Hydrostatický tlak je tlak, který na sebe tekutina vyvíjí v klidu díky své vlastní hmotnosti. Je definován jako součin mezi hustotou tekutiny, gravitačním zrychlením a hloubkou, ve které se tekutina nachází.

Tagy:  Všeobecné Náboženství A Spiritualita Výrazy-In-Angličtina