Význam univerzální historie

Co je to univerzální historie:

Univerzální historie je chápána jako kompilace faktů a situací, které se vyvinuly v kontextu lidské bytosti, od vzhledu člověka až po současnost.

Původ tohoto výrazu pochází z řečtiny ἱστορία, což znamená „historie“, a z latiny universalis, který označuje „univerzální“.

Hlavním cílem Univerzální historie je chronologicky a organizovaně představit nejdůležitější události v dějinách člověka a jeho vývoje, rozdělit do období nejvýraznější a nejvýznamnější momenty lidstva, které podle výzkumníků označit před a po v historii.

Například nesmírně důležité období v historii člověka souvisí se vzhledem psaní.

Jakmile se lidské bytosti podařilo zanechat záznamy o tom, jak věci dělaly, jak vyvíjely nástroje, zemědělství a sociální organizace, znalosti se začaly uchovávat a šířit.

Před psaním byly znalosti předávány ústní tradicí, neexistovaly žádné písemné zprávy, a proto se všemu, co se dělo před objevením písma, říká Prehistorie.

Psaní bylo událostí, která urychlila vývoj lidstva.

Období, která následují po prehistorii, seskupují soubor důležitých událostí, které označují konec jedné etapy a začátek další. Období se nazývají: starověk nebo starověk, středověk, novověk a současnost.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Všeobecné Výrazy-In-Angličtina