Význam firemní identity

Co je to korporátní identita:

Jak se korporátní identitě říká soubor charakteristik a hodnot, hmotných i nehmotných, které definují a odlišují organizaci, společnost nebo korporaci, a která je založena na konceptu, který má sama o sobě a ve vztahu k ostatním.

Podniková identita, stejně jako identita osoby, vychází z povědomí organizace ve vztahu k její existenci a je definována na základě charakteristik, zásad a filozofie, jimiž se řídí.

Základním cílem firemní identity, kromě umístění vaší image a vytvoření pocitu sounáležitosti mezi vašimi zaměstnanci a zákazníky, je odlišit se od konkurenčních společností.

Proto je zásadní, aby se firemní identita promítla nejen do hodnot a filozofie společnosti, ale také do vizuální identity, která je grafickým a vizuálním vyjádřením značky.

Co se snažíte promítnout do firemní identity? Historie společnosti, typ projektů, do kterých je zapojena, její způsob práce. A to vše bude přeloženo do grafického jazyka a zahrnuto v jeho logu a ve všech nezbytných prvcích, které to podporují a doprovázejí.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Všeobecné Technologie-E-Inovace