Význam sociální identity

Co je to sociální identita:

Sociální identita je definována jako sebepojetí, které si každý jednotlivec vytváří ze svého „já“ nebo „ „Pokud jde o sociální skupiny, do nichž patří, s čím se identifikuje, a dokonce i sebeúctu, kterou vlastní.

Sociální identita se určuje, když lidé rozpoznají své místo ve společnosti.

Sociální identifikace umožňuje každému jednotlivci rozpoznat místo, které zaujímá v každé sociální skupině, ke které patří nebo se připojili, a proč.

Sociální identifikace tedy pomáhá jednotlivcům rozpoznat, jaké jsou tyto hodnoty, přesvědčení, stereotypy, vkus, sociální skupina, kupní síla, předsudky, pohlaví a další aspekty, které sdílí a dokonce je odlišuje od ostatních lidí.

Počínaje sociálními skupinami, v nichž je každá osoba součástí, může tato osoba určit, jaká je její sociální identita a jak se podobá nebo odlišuje od ostatních podle vlastností, které sdílí se zbytkem členů skupiny, které ve svých svým vlastním časem, odlišují ho od ostatních.

Například Pedro je 16letý mladistvý student, který je členem basketbalového týmu své školy. Na druhé straně má Pedro chuť na hudbu a je členem pěvecké skupiny ve své komunitě.

Doma je starším bratrem dvou dětí, které mají jeho rodiče. Když Pedro popsal profil své osobnosti v sociálních sítích, které obvykle používá, představil se jako sportovec, který miluje basketbal a je vášnivý pro hudbu.

Jak je však vidět, Pedro je více než sportovec a hudebník, je mimo jiné také studentem, mužem, synem, starším bratrem, ale v sociálních sítích se sociálně ztotožňuje se skupinami, se kterými se cítí větší spřízněnost.: sportovci a hudebníci.

Je to také příklad, který ukazuje, jak se lidé rozhodnou patřit do určitých skupin na základě své sociální identity a dokonce i své osobní identity.

Teorie sociální identity

Teorii sociální identity zformulovali Henri Tajfel a John Turner, aby pochopili, jak se sociální skupiny liší od diskriminace a zvýšeného sebevědomí tím, že se považují za lepší než ostatní. Teorie se skládá ze čtyř prvků.

Kategorizace: je to seznam jednotlivých charakteristik, které odlišují osobu od ostatních a podle kterých spolu souvisí.

Identifikace: když se lidé cítí identifikovaní a vztahují se k ostatním nebo jiným sociálním skupinám, které zvyšují jejich sebevědomí.

Porovnání: srovnání se používá jako nástroj k posouzení, která sociální skupina je lepší než jiná podle jejich identit.

Psychosociální rozlišení: Je potřeba, aby jednotlivci odlišili svou identitu a zdůraznili ji jako dobrou před sociálními skupinami, do nichž patří.

Rozdíl mezi sociální a osobní identitou

Osobní identita je vnímání, které má každý jednotlivec o sobě a které se vyvíjí, když chápe, kdo je jako individuální a jedinečná bytost. Považujte se například za inteligentního, respektujícího, upřímného, ​​přátelského.

Na rozdíl od sociální identity, která se snaží najít skupinu nebo sociální skupiny, do nichž každý jednotlivec patří, osobní identita naopak odkazuje nejprve na poznání sebe sama jako individuální bytosti a poté jako sociální bytosti.

Osobní identita také pochází ze základů, na nichž jsme vychováváni my, z rodiny, do které patříme, mimo jiné z vštěpovaných hodnot.

Kromě toho je individualita lidí dokonce určována vnějšími faktory, které nás odlišují nebo připomínají od lidí kolem nás.

Jak se tedy každý člověk identifikuje jako individuální bytost, bude také rozvíjet svou sociální identitu.

Tagy:  Výrazy - Populární Technologie-E-Inovace Výroky A Přísloví