Význam imitace

Co je imitace:

Imitace je kopírování nebo reprodukce něčeho, co již existuje.

Imitace předmětu je obecně spojena s plagiátorstvím, paděláním nebo pirátstvím, kde původní produkty mají duševní vlastnictví a jejich napodobování nebo kopírování pro komerční použití se trestá zákonem.

Imitace předmětu může také odkazovat na pokus znovu vytvořit výrobek jiným typem materiálu, jako je například imitace drahých kamenů nebo zvířecích kůží, které se také nazývají syntetické.

Napodobování u lidí je považováno za jeden z prvních nástrojů učení. Jak člověk roste, rozvíjí svou vlastní osobnost bez ohledu na potřebu napodobovat.

Viz také Učení.

Druhy napodobování

Ve vzdělávací psychologii je napodobování považováno za instinkt, který všechny živé bytosti vlastní k přežití. V lidských bytostech se napodobování odráží v sociálním chování, které nám pomáhá vytvářet pouta a integrovat se do skupiny.

Viz také Pedagogická psychologie.

Imitace, také nazývaná zrcadlové chování, je adaptační technika, kterou se učíme od narození. Imitaci u dětí lze rozeznat na následující typy imitací:

  • Imitace mimických pohybů: odkazuje na mimiku, která souvisí s empatií, jako je například nákaza aktem zívání.
  • Vokální imitace: zahrnuje způsoby mluvení a tóny hlasu.
  • Imitace pohybů těla: zahrnuje například gesta nebo způsoby chůze.
  • Imitace akcí na objektech: tato kategorie se týká učení akcí, které zahrnují používání předmětů, například způsoby, jak si vzít nůž a vidličku k jídlu nebo způsoby, jak si vzít tužku na psaní.
Tagy:  Výroky A Přísloví Technologie-E-Inovace Věda