Význam inkluze

Co je inkluze:

Inkluze je postoj, tendence nebo politika integrace všech lidí ve společnosti s cílem, aby se mohli účastnit a přispívat do ní a mít z tohoto procesu prospěch. Slovo jako takové pochází z latiny včetně, inclusiōnis.

Inkluze se snaží zajistit, aby všichni jednotlivci nebo sociální skupiny, zejména ti, kteří jsou v podmínkách segregace nebo marginalizace, měli stejné možnosti a příležitosti k naplnění sebe sama jako jednotlivci.

Inkluze je formulována jako řešení problému vyloučení, který je mimo jiné způsoben okolnostmi, jako je chudoba, negramotnost, etnická nebo náboženská segregace.

U některých autorů je to stát, který je prostřednictvím svých institucí orgánem, který musí implementovat plány a politiky k nápravě těchto situací a podpoře začlenění a sociálního zabezpečení.

Viz také Sociální péče.

Vzdělávací inkluze

Inkluze vzdělávání je koncept pedagogiky. Uvádí, že škola musí být schopna zapojit všechny jednotlivce do vzdělávacího procesu bez ohledu na jejich stav, původ, rasu, náboženství nebo pohlaví atd.

Pro začlenění do školy je diverzita pozitivní hodnotou ve škole. Chápe, že jsme každý jiný a že bez ohledu na naše vlastnosti (fyzické, psychologické, sociální, kulturní) máme stejné právo na kvalitní vzdělání.

Účelem inkluzivního vzdělávání je dosáhnout individuální a sociální pohody všech subjektů, které se účastní formálního vzdělávacího systému.

Viz také Vzdělávací inkluze.

Sociální začlenění

Sociální začlenění je proces, který umožňuje lidem nebo skupinám osob, které jsou vystaveny situaci sociální segregace nebo marginalizace, plně se účastnit sociálního života.

Sociální začlenění se jako takové zaměřuje na lidi, kteří se nacházejí v nejisté situaci kvůli různým okolnostem, jako je chudoba, původ, pohlaví, fyzické podmínky (postižení), příslušnost k určité etnické skupině nebo náboženství atd.

V tomto smyslu je cílem sociálního začlenění zlepšit životní podmínky jednotlivců, kteří jsou součástí těchto skupin, a nabídnout jim stejné příležitosti na politické, vzdělávací, ekonomické nebo finanční úrovni atd.

Sociální začlenění tedy znamená příležitosti pro práci, zdraví, slušné bydlení, vzdělání, bezpečnost, mimo jiné pro nejzranitelnější části populace.

Viz také Sociální začlenění.

Začlenění a vyloučení

Inkluze a vyloučení jsou opačné strany stejné mince. Vyloučení je situace marginalizace nebo segregace, ve které se určité skupiny nacházejí ve společnosti, zejména etnické, náboženské nebo rasové menšiny.

Vyloučení se promítá do nevýhodných podmínek v přístupu ke zboží, službám a zdrojům ve vztahu k jiným sociálním skupinám, které jsou z různých důvodů na privilegovaných pozicích.

V tomto smyslu inkluze předpokládá soubor akcí zaměřených na nápravu těchto problémů s vyloučením ve společnosti. Znamená to integraci jednotlivců patřících do těchto marginalizovaných skupin tak, aby měli stejná práva a příležitosti rozvíjet se a vést svůj život.

Tagy:  Věda Náboženství A Spiritualita Všeobecné