Význam Nepopsatelné

Co je nepopsatelné:

Neuvěřitelné je to, co nelze popsat ani vyjádřit. Neuvěřitelné je něco tak neobvyklého, že to slova nemohou vysvětlit.

Nevyslovitelné slovo pochází z latiny neschopnost složený z předpony v- pro negaci přípona -žluč který odkazuje na „kapacitu“ a latinské sloveso fabri, což znamená 'řekni'.

Nepopsatelný je přídavné jméno, které může vyjadřovat něco neuvěřitelně pozitivního, například v případě nevýslovné pohody nebo nevýslovné radosti. Používá se také k popisu něčeho extrémně nepříjemného, ​​jako v případě nevýslovného traumatu nebo nevýslovného společenství.

Nepopsatelné je synonymem nepopsatelného, ​​nevysvětlitelného, ​​nevyslovitelného, ​​mimořádného a antonymem vysvětlitelného, ​​popsatelného, ​​popsatelného, ​​obyčejného.

V angličtině se nevýslovně překládá jako nevýslovný nebo nevyslovitelné.

Fráze s nevyslovitelným

Tagy:  Výroky A Přísloví Náboženství A Spiritualita Technologie-E-Inovace