Význam infiltrace

Co je to infiltrace:

Termín infiltrace se týká působení vnesení nebo infiltrace kapalné látky do půdy, do tkání lidského těla nebo do pevného předmětu.

Slovo infiltrace má však různé významy v závislosti na oblasti, kde se používá. Infiltrace je také důležitou technikou, která se často používá ve vojenské, policejní a politické sféře.

Vztahuje se na akci infiltrace osoby na místo, organizaci nebo skupinu lidí, jejíž není součástí, s cílem získat konkrétní informace a ze které lze získat zisk nebo výhodu.

Infiltrace vody

Infiltrace vody má co do činění s hydrologickým cyklem, který se týká pronikání vody různými propustnými vrstvami půdy, jejichž hlavní funkcí je zabránit erozi půdy, vyživovat rostliny a vyhýbat se případným povodním.

Infiltrace vody závisí na vlastnostech půdy, tj. Na její schopnosti infiltrovat, uchovávat a přenášet nebo vést vodu, jakož i na různých vnějších činidlech způsobených lidskou činností, která ovlivňují hydrologický cyklus.

Tagy:  Výrazy - Populární Náboženství A Spiritualita Všeobecné