Význam nesmrtelnosti

Co je to nesmrtelnost:

Nemravnost jsou činy, které jsou v rozporu s modelem chování a hodnotou přijímanou ve společnosti.

Nemorálnost se odráží ve všem, co nemá morálku, slovo odvozené z latiny moralis jehož kořen je zemřeš označující „vlastní“.

Viz také Morálka.

Nemorálnost je spojena s pojmem zla, zvláště nabitým negativní konotací kvůli jeho náboženskému vlivu. Opak morálky souvisí s dobrem.

Ve svém biblickém smyslu se nemorálnost staví proti morálce tím, že odděluje svaté od profánních a čisté od nečistých. Podle katolické vize je nemravnost vyjádřena nečistotou lidské bytosti prostřednictvím nepřirozených neřestí a sexuálních hříchů, jako je cizoložství, incest, promiskuita a další.

Viz také Promiskuitní.

Ve filozofii obhajuje nemorálnost měnící se povahu morálky v čase a prostoru. Nemravnost vzniká zpochybňováním norem stanovených společností. Například homofobie byla považována za nemorální a dnes je porušováním lidských práv.

Tagy:  Výrazy - Populární Výroky A Přísloví Náboženství A Spiritualita