Význam povstání

Co je povstání:

Povstání je hnutí, které skupina lidí provádí proti postavě moci nebo pro nebo proti určité příčině.Povstalecká hnutí mohou provádět jak civilisté, vojenské síly, tak odbory.

Povstání samo o sobě vede ke vzpouře, demonstranti nebo povstalci chtějí dát najevo svůj postoj proti autoritě nebo nesrovnalostem a jaká bude pozice, ve které se podle situace ocitnou.

Občanská neposlušnost nebo nedodržení určitých povinností je často tím nejjemnějším způsobem, jak provést povstalecký akt. Existují však případy, kdy je ozbrojená konfrontace mezi bezpečnostními silami a povstalci nevyhnutelná.

Například: „Skupina povstalců ochromila práci a výrobu v rafinérii, aby požadovala větší jistotu zaměstnání. Situace se vymkla kontrole a policie musela použít své zbraně “.

Je však důležité poznamenat, že mnoho zemí obsahuje ve svých zákonech právo demonstrovat nebo protestovat, a aby bylo možné odhalit neshody před rozhodnutím nebo postavou moci, protest je právo, které je součástí pravomocí, které má civilní obyvatelstvo bránit jejich legislativu a práva jako občané.

Ale v případě, že budou tyto demonstrace nebo povstalecká hnutí vedeny proti zvolené vládě, jak je stanoveno například zákonem, pak bude považováno za zločinecké hnutí, které podporuje násilí a sociální nepořádek.

Tento typ povstaleckých akcí může mít bohužel vývoj, který znamená mnohem více než pouhou mobilizaci nebo projev nesouhlasu. V historii člověka existují různé příklady toho, jak může povstalecká situace skončit tragicky a s velkým počtem postižených nevinných lidí.

Existuje několik příkladů toho, jak určité povstalecké situace vznikly, vyvíjely se nebo skončily v průběhu 20. a 21. století, obecně proti politické autoritě nebo řadě omezení.

Na druhé straně je druhá kniha Divergentní trilogie, kterou napsala autorka Verónica Roth, jejíž stejná filmová adaptace je známá také jako Povstalkyně.

Jako synonyma odkazující na povstaleckou situaci lze použít následující slova: vzpoura, povstání, vzpoura, povstání, povstání.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Všeobecné Výrazy - Populární