Význam rozhraní

Co je rozhraní:

Jako rozhraní označujeme v oblasti výpočetní techniky fyzické a funkční spojení, které je vytvořeno mezi dvěma zařízeními, zařízeními nebo systémy, které fungují nezávisle na sobě. V tomto smyslu probíhá komunikace mezi člověkem a počítačem prostřednictvím rozhraní.

Slovo interface jako takové pochází z angličtiny rozhraní, což znamená „kontaktní plocha“.

Rozhraní je mechanismus nebo nástroj, který umožňuje tuto komunikaci prostřednictvím reprezentace sady objektů, ikon a grafických prvků, které začnou fungovat jako metafory nebo symboly akcí nebo úkolů, které může uživatel provádět na počítači. Například zadávání dat na prázdný list, odeslání dokumentu do koše, úprava souboru, ukončení programu.

Ve výpočetní technice existují v zásadě dva typy rozhraní: fyzické rozhraní, tvořené objekty, které nám umožňují zadávat data a manipulovat s počítačem, jako je myš nebo klávesnice, které by fungovaly jako protézy nebo prodloužení našeho těla; a grafické rozhraní, také známé jako GUI (Grafické uživatelské rozhraní), což umožňuje lidské bytosti komunikovat s počítačem prostřednictvím řady grafických prvků (okna, ikony atd.).

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní je prostředek, který osoba používá ke komunikaci se strojem, zařízením nebo počítačem. Obvykle jsou přátelské a intuitivní, takže je uživatel snadno pochopí a používá. Obsahuje prvky, jako jsou nabídky, okna, klávesnice, myš, výstražné zvuky, tj. Všechny kanály, jejichž prostřednictvím je navázána účinná komunikace mezi lidmi a stroji.

Grafické uživatelské prostředí

Jako grafické uživatelské rozhraní, známé také jako GUI. Grafické uživatelské rozhraní), je známý počítačový program, který používá sadu obrázků a objektů v prostředí grafické simulace k reprezentaci všech akcí dostupných uživateli v rozhraní. Tento systém se nazývá WYSIWYG (To, co vidíte, je to, co dostanete, to znamená: „co vidíte, to dostanete“).

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Věda Výrazy - Populární