Význam interference

Co je interference:

Rušení se nazývá působení a účinek ovlivňování nebo bránění určitému procesu.

Slovo rušení pochází z lingvistické půjčky z angličtiny rušení. V tomto jazyce tento termín označuje specifický smysl překážek, vměšování, překážek nebo vměšování se do určité situace, které ovlivňují průběh událostí.

Je tedy běžné používat toto slovo k označení situací typických pro mezilidské vztahy, ve kterých člověk stojí před nějakým cílem nebo ovlivňuje vývoj plánu někoho jiného.

Ve skutečnosti se totéž děje při interferenci z fyzického hlediska: vlny se navzájem ovlivňují: mohou si navzájem překážet nebo ovlivňovat počáteční směr. Uvidíme.

Interference ve fyzice

Ve fyzice je jev, kterým se různé vlny navzájem ovlivňují v důsledku vzájemného působení, známý jako interference.

Tato akce způsobí, že počáteční pohyb zesílí, sníží nebo úplně přestane. To může ovlivnit různé typy vln. Například zvukové vlny, rádiové vlny a světelné vlny.

Elektromagnetické rušení

Elektromagnetické rušení nebo vysokofrekvenční rušení označuje narušení nebo rušení, které vnější zdroj, ať už přírodní nebo umělý, působí na elektrický obvod.

Rušení komunikace

V oblasti komunikace je rušením jakýkoli jev, který přerušuje, mění nebo upravuje příjem probíhajícího telekomunikačního signálu. Rušení ovlivňuje cestu signálu kanálem, který je vytvořen mezi vysílačem a přijímačem.

Tagy:  Všeobecné Výrazy-In-Angličtina Výroky A Přísloví