Význam zákona nabídky a poptávky

Co je zákon nabídky a poptávky:

Zákon nabídky a poptávky v ekonomii je model, který popisuje způsob, jakým se ceny liší podle nabídky produktu nebo služby a její poptávky spotřebiteli na trhu.

V tomto smyslu by nabídka byla množstvím produktu nebo služby nabízených k prodeji na trhu, zatímco poptávka by byla množstvím stejného produktu nebo služby, které lidé skutečně chtějí koupit.

Viz také Nabídka a poptávka.

Nabídka a poptávka v systému volného trhu tedy vzájemně interagují, aby spontánně a bez zásahu vnějších činitelů definovaly ceny zboží nebo služeb a jejich množství, která mají být vyrobena.

Některé vlády často manipulují s nabídkou a poptávkou, aby ovlivnily spotřebu zboží nebo zvýšily jeho poptávku. Příkladem toho jsou vysoké daně z tabáku, které mají bránit jeho spotřebě, nebo dotace na vzdělávání motivující populaci.

Tagy:  Výroky A Přísloví Výrazy-In-Angličtina Technologie-E-Inovace