Význam středověké literatury

Co je středověká literatura:

Středověká literatura je vše, co bylo vytvořeno ve středověku, období, které trvalo přibližně od 5. do 15. století.

Abychom tedy definovali toto období literatury, je nutné uchýlit se k extraliterárním aspektům, jako je historický kontext literární produkce a způsob, jakým ji ovlivnila.

Středověk začal přibližně pádem Západořímské říše v roce 476 a trval až do příchodu Kolumba do Ameriky, v roce 1492.

Středověk byl charakterizován převahou feudálního systému, používáním latinského jazyka jako diplomatického a vysoce kulturního jazyka, expanzí germánského lidu, křížovými výpravami, formováním národních monarchií a nesmírnou politickou mocí a kulturní vliv katolické církve ve všech oblastech života. Všechny tyto aspekty se odrazí v literatuře vytvořené v tomto období.

Tagy:  Všeobecné Náboženství A Spiritualita Výrazy-In-Angličtina