Význam utrpení

Co je to Longanimity:

Trpělivost znamená vytrvalost, trpělivost a pevnost tváří v tvář nepříznivým životním situacím.

Slovo jako takové pochází z latiny longanimĭtas, longanimitātis, který je zase složen z latiny longus, což znamená „dlouhý“, a animus, což znamená „duše“; mohli bychom to přeložit jako „dlouhé utrpení“.

Ukazuje tedy trpělivost, která je schopná snášet s trpělivostí a vytrvalostí utrpení a potíže, aniž by kolísala v jeho duchu. Longanimity má někoho, kdo, i když se ve své práci necítí dobře, je schopen si jí vážit a udržovat ji, dokud nenajde lepší.

Viz také trpělivost.

Trpělivost také znamená laskavost a velkorysost, ať už v chování, nebo v myšlenkách. Trpělivost tedy ukazuje člověku, který druhého podporuje, zvláště když čelí nepřízni.

Trpělivost je také považována za jeden z plodů Ducha svatého. Souvisí to se schopností lidí, kteří věří v křesťanskou víru, zůstat věrní a stálí Pánu navzdory obtížím, překážkám nebo zkouškám, které se vyskytují po celý život.

Tagy:  Výroky A Přísloví Věda Výrazy-In-Angličtina