10 nejdůležitějších hodnot ve společnosti a jejich význam

Hodnoty jsou důležité pro harmonické sociální soužití. Bez hodnot jako odkazu na náš individuální způsob jednání a vůči druhým jsou lidské vztahy oslabeny tím, že nejsou stanovena společná kritéria pro život ve společnosti.

Hodnoty jsou pozitivní charakteristiky velkého významu, které nám pomáhají být lepšími individuálně a sociálně. Pro konstrukci lepší společnosti lze uvést mnoho klíčových hodnot, ale vždy je třeba vzít v úvahu, že jsou všechny propojeny.

10 nejdůležitějších hodnot ve společnosti a jejich významy jsou:

1. Respekt

Respekt je schopnost rozpoznat, ocenit a ocenit ostatní s přihlédnutím k tomu, že jsme všichni platní. Respekt je hodnota, která vyžaduje vzájemnost, což znamená práva a povinnosti pro obě strany.

Respekt vyžaduje naučit se naslouchat druhým a starat se o všechny různé formy života. Je to důležitá hodnota pro společnost, protože vytváří podporu a solidaritu v sociální skupině.

Viz také 10 obrázků, abyste porozuměli pojmu respekt.

2. Láska

Láska je jednou ze základních hodnot společnosti, protože nás tlačí k zajištění štěstí toho druhého. Sociální vztahy jsou založeny na základech afektivity v mezilidských vztazích, které jsou udržovány formou přátelství.

Láska je hodnota, která v ostatních navozuje pohodu, protože se snažíme potěšit a milovat všechny jednotlivce, kteří tvoří naši společnost.

Viz také Láska.

3. Svoboda

Svoboda je hodnota, která nám pomáhá naplňovat se jako lidé. Individuální svoboda je zasazena do sociálního. Tato dynamika úzce souvisí s respektem a odpovědností.

Pokud společnost nemá svobodu jako jednu z nejdůležitějších hodnot, stává se represivní a diktátorskou a omezuje osobní a sociální naplnění.

Viz také Svoboda.

4. Spravedlnost

Spravedlnost je důležitou hodnotou, protože hledá rovnováhu mezi vlastním dobrem a dobrem společnosti. Spravedlnost dává každému občanovi to, co mu odpovídá, aby uspokojil své základní potřeby, aby mohl přispět společnosti. Spravedlnost znamená kombinaci individuální svobody, rovnosti a vzájemné závislosti každého člena komunity.

Viz také Spravedlnost.

5. Tolerance

Tolerance je hodnota, která ve společnosti dodává důstojnost, svobodu a rozmanitost, za předpokladu, že jsme každý jiný. Tolerance znamená, že přijímáme názory, životní styl a přesvědčení odlišné od našich, abychom se mohli chovat jako lidské bytosti.

Viz také Tolerance.

6. Vlastní kapitál

Spravedlnost zachází se všemi stejně, bez ohledu na třídu, rasu, pohlaví nebo náboženství. Spravedlnost je základní hodnotou, která posiluje respekt ke zvláštním charakteristikám každého jednotlivce a dává hlubší smysl spravedlnosti jako základnímu právu.

Viz také Vlastní kapitál.

7. Mír

Mír je hodnota, která hledá lepší formy soužití. Je to ideál, který se vyhýbá nepřátelství a násilí, které vytváří zbytečný konflikt. Mír je základem harmonie se sebou samým i s ostatními, aby existoval klidný a klidný život.

Viz také mír.

8. Upřímnost

Poctivost je společenská hodnota, která vytváří akce společného prospěchu a odráží se v souladu mezi tím, co se myslí a co se dělá.

Upřímnost vytváří atmosféru důvěry, pokud existuje upřímnost pro sebe i pro ostatní. Jistota a důvěryhodnost, které poctivost vytváří, pomáhá budovat společnost, která si váží pravdy, bez klamu a podvádění.

Viz také Poctivost.

9. Odpovědnost

Odpovědnost znamená nést za své činy důsledky a plnit své závazky a povinnosti vůči druhým.

Odpovědnost jako hodnota nám umožňuje uvědomit si důsledky, rozsah a kritické aspekty, které naše jednání a rozhodnutí přinášejí, což činí občana vyspělejším a etičtějším.

Viz také Odpovědnost a její skutečný význam na obrázcích.

10. Věrnost

Věrnost je hodnota, která souvisí s formováním charakteru. Loajalita je věrnost, kterou má člověk v individuálních a sociálních akcích a chování, aby byl pánem své vlastní vůle.

Loajalita vede například k dosažení cílů, které charakterizují podnikatele. Věrný člověk zachovává přátelství a vztahy díky hodnotám, které předávají, aniž by se spokojil s prchavými radovánkami.

Tagy:  Výrazy - Populární Náboženství A Spiritualita Všeobecné