5 nejdůležitějších etických hodnot s příklady

Etické hodnoty jsou ty, které strukturují chování lidské bytosti se záměrem upevnit důležitost jednání vědomě, s respektem a bez negativního ovlivňování lidí kolem nás.

Existují různé hodnoty, které jsou považovány za etické podle vnímání každého jednotlivce. Za nejdůležitější etické hodnoty lze však označit následující: spravedlnost, svoboda, odpovědnost, poctivost a respekt.

Spravedlnost

Spravedlnost znamená být spravedlivý a dávat každému to, co mu právem patří. Lidé, kteří vykonávají spravedlnost, tak musí činit nestranně, zodpovědně a uplatňovat soubor předpisů podle zákona.

Ačkoli se zdá, že v konkrétních situacích působí spravedlnost nespravedlivě, je třeba mít na paměti, že je uplatňována podle toho, co společnost považuje za morálně správné nebo ospravedlnitelné pro obecné dobro.

Například pokud někdo nedodrží své povinnosti a dopustí se nevhodného jednání, jako je krádež nebo podvod, ví, že za své činy a nedostatek odpovědnosti a etiky bude muset být potrestán spravedlností.

Viz také Spravedlnost.

Svoboda

Svoboda je základní a nezcizitelné lidské právo, to znamená, že je to schopnost jednotlivců rozhodovat se, jednat a převzít svou odpovědnost. Svoboda jednoho člověka neomezuje svobodu ostatních.

V mnoha případech je však svoboda omezena z důvodu péče o obecné blaho a ochrany a zamezení zneužívání moci a autority.

Příkladem svobody může být: respekt a umožnění zvířatům žít svobodně v jejich přirozeném stavu. Únos divokých zvířat a jejich držení v zajetí je žalostný čin, který narušuje svobodu živé bytosti.

Dalším příkladem je svoboda projevu, prostřednictvím které mají lidé povinnost a potřebu být informováni a vyjadřovat své názory a pocity, aniž by ovlivňovali ostatní jednotlivce.

Viz také Svoboda.

Odpovědnost

Odpovědnost demonstruje vlastnosti lidské bytosti reagovat na přijaté závazky, ať už jsou nebo nejsou zcela pohodlné.

Odpovědní lidé jsou ti, kteří dodrží své slovo a jsou schopni analyzovat situace a reagovat na důsledky svých činů. V některých případech je odpovědnost mimo jiné podmíněna pracovním názvem, sociální nebo rodinnou rolí.

Například když si člověk adoptuje domácího mazlíčka, měl by vědět, jaké jsou jeho povinnosti, tj. Pokrýt jeho základní potřeby v oblasti jídla, veterinárního lékařství, poskytnout mu domov, milovat ho a reagovat na všechny ty dobré nebo špatné činy, které zvíře vystupuje ...

Viz také Odpovědnost.

Poctivost

Poctivost odhaluje pravdu a upřímnost. Čestní lidé jsou také považováni za zodpovědné, spravedlivé a uctivé.

Poctivost je hodnota, která zahrnuje všechny činy a myšlenky lidské bytosti, vytváří důvěru a nedovoluje lhát ani klamat.

Existuje několik příkladů poctivosti, jako je zaplacení dluhu, aniž byste čekali na jeho inkaso, nenabízení nebo půjčování předmětů ve špatném stavu, pokud o tom víte, tváří v tvář člověku a vyjádření toho, co si myslíte, aniž byste to museli mluvit za jeho zády. , mezi ostatními.

Viz také Poctivost.

respektuji

Respekt je vzájemná hodnota, kterou je třeba vštěpovat již od útlého věku. Úctiví lidé vědí, jak ocenit důležitost rodiny, přátel, práce a všech těch lidí, kteří jsou kolem nich a se kterými sdílejí.

Respekt jako hodnota platí po celý život. Díky respektu mohou lidé lépe komunikovat a rozumět a také sdílet své zájmy a potřeby.

Příklady této hodnoty jsou úcta k rodičům, autoritám, přírodě, naší rodině a přátelům, respekt k druhým, přírodě, starším lidem, životu, rozmanitosti, pravidlům a zákonům.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Výroky A Přísloví Výrazy-In-Angličtina