Význam Lepší sám než ve špatné společnosti

Co je lepší samotného než ve špatné společnosti:

Je lepší být sám než ve špatné společnosti, je populární výrok španělsky mluvících lidí, který se v současné době používá k poskytování rad nebo varování ohledně společností, které toto téma obklopuje.

Toto přísloví odráží tradiční moudrost a zkušenosti, protože učí, že samota je lepší než špatná společnost, protože někdy je člověk obklopen lidmi, kteří mají špatný vliv, a za tímto přátelstvím, které se ukazuje jako upřímné, jediné, co existuje, je závist, touha po zlu a fyzické nebo psychické poškození jednotlivce.

Proto toto rčení člověku připomíná, že někdy je samota lepší než sdílení času, činů, úspěchů, zkrátka každodenního života se špatnou společností, která není příjemná a nemá stejný stupeň dobra., Loajality, vděčnosti a upřímnost než druhá strana.

Je to rčení, které lze použít v různých situacích, protože jeho použití může být rozšířeno na přátelství nebo milostné vztahy, se stejným významem. Například: když si skupina lidí navzájem ubližuje, toto rčení je často používáno jako rada pro fyzickou, psychickou a osobní pohodu jedince.

Pokud jde o toto rčení, je neméně pravdivé a úctyhodné, že existují jednotlivci, kteří dávají přednost špatné společnosti, tolerovat více, než by měli, pouze se strachem čelit osamělosti, to znamená, že dávají přednost škodlivé společnosti než být sami.

Navzdory popularitě tohoto přísloví uvádí některé varianty, jako například: „je lepší být sám než ve špatné společnosti“, „je lepší chodit sám než ve špatné společnosti“, „pro muže je lepší chodit sám než se špatným společníkem “.

V angličtině lze přeložit výraz „lépe sám než ve špatné společnosti“ „je lepší být sám než ve špatné společnosti“

Tagy:  Všeobecné Věda Náboženství A Spiritualita