Význam Plateau

Co je Meseta:

Plošina může v geografii označovat rozsáhlou rovinu, která se nachází v určité výšce nad hladinou moře. Může také odkazovat na přistání, na kterém končí schodiště. Slovo jako takové je zdrobnělinou slova lavice.

Náhorní plošiny jsou pláně nebo pláně, které se nacházejí v určité nadmořské výšce vzhledem k hladině moře. Obvykle nad 500 metrů nad mořem.

Náhorní plošiny mohou být generovány hlavně třemi příčinami: tektonickými silami, erozí nebo vznikem podvodní plošiny.

Tektonické síly mohou produkovat nadmořskou výšku řady vrstev, které zůstávají horizontální vůči svému okolí.

Při erozi jsou za erozi povrchu zodpovědní vnější činitelé, jako je dešťová voda a řeky, které časem vytvářejí pláň.

Ke vzniku podmořské plošiny naopak může dojít v důsledku zvednutí sopečného stolu, který se dříve vytvořil na mořském dně. Mohou to však být také plošiny generované tektonickými silami a erozí.

Některé z nejdůležitějších plošin na světě jsou Tibetská plošina, která se nachází v Asii; andské vysočiny, v Jižní Americe; náhorní plošina Anahuac a centrální stůl v Mexiku, puna z Atacamy v Chile; centrální náhorní plošina ve Španělsku; nebo plošinu Cundiboyacense, mimo jiné v Kolumbii.

Existují také další reliéfní prvky, které produkují menší plošiny. V závislosti na regionu dostanou konkrétní jméno. Existují tedy zadky v severní Americe, pokovené v Brazílii a tepuis ve Venezuele.

Další informace o Reliéf.

Tagy:  Všeobecné Náboženství A Spiritualita Technologie-E-Inovace