Význam metalu

Co je kov:

Kov je chemický prvek, který má schopnost vést teplo a elektřinu.

Kov se získává z hornin a v přírodě se nachází v pevném stavu při pokojové teplotě, s výjimkou rtuti, která je v kapalném stavu. Podobně se kov vyznačuje vysokou hustotou a vysokým odrazem světla, což mu dodává lesk.

Když jsou však kovy v kontaktu s kyslíkem nebo některými druhy kyselin, oxidují a korodují, protože mají nízký výskyt iontů.

Definice kovu zahrnuje čisté prvky, jako je zlato, stříbro a měď, a kovové slitiny, jako je bronz a ocel, které jsou odvozeny ze směsi dvou nebo více kovů nebo ze směsi kovu s jiným nekovovým prvkem, např. například uhlík.

Kovy patří mezi prvky, které lidé široce používají. Kovy se v přírodním stavu používají od pradávna k výrobě základních nástrojů.

Poté, jak technologický vývoj pokročil, byly kovy používány různými způsoby, a proto jsou dnes jedním z nejdůležitějších prvků průmyslové výroby, zejména pro svou odolnost.

Kovy se proto mimo jiné používají k výrobě vozidel, kuchyňských potřeb, stavebnictví, elektrických kabelů.

Kovové typy

Existují různé druhy kovů, z nichž lze uvést následující:

Drahé kovy

Vzácné kovy se v přírodě nacházejí ve volném stavu a nejsou legovány jinými kovy. Vyznačují se vysokou ekonomickou hodnotou a jsou široce používány k výrobě šperků a zlatnických výrobků.

Například zlato, stříbro a platina, které lze snadno identifikovat v různých špercích.

Viz také Co je zlato.

Železitý kov

Železné kovy jsou ty, jejichž základem nebo hlavním prvkem je železo. Vyznačují se tím, že jsou těžké, snadno korodují, mají šedou barvu a mají magnetické vlastnosti. Tyto kovy však dnes patří k nejpoužívanějším.

Mezi příklady patří železo, ocel, hořčík, titan, kobalt a další odlitky. Mnoho z těchto kovů se mimo jiné používá ke stavbě mostů, nosníků, těles, zámků, nástrojů a spojovacích prvků.

Základní kovy

Základní nebo neželezné kovy jsou ty, které nemají železo jako základní prvek. Jsou to měkké kovy a mají malou mechanickou odolnost. Tyto kovy lze odlišit tím, že jsou těžké (cín nebo měď) nebo lehké (hliník nebo titan).

Hliník je jedním z nejpoužívanějších barevných kovů, má dobrou odolnost proti korozi, je elektricky vodivý a má vysoký poměr pevnosti k hmotnosti.

Například nejdůležitějšími neželeznými kovy jsou mimo jiné měď, cín, zinek, olovo, hliník, nikl, mangan a hliník. Tyto kovy se mimo jiné používají k výrobě automobilů, letadel, elektrických kabelů, potrubí, motorových cívek.

Radioaktivní kovy

Radioaktivní kovy jsou ty, které se nacházejí v malém množství na zemské kůře a jsou získávány různými lidskými aktivitami, jako je těžba, těžba plynu nebo ropy.

Jako příklad lze uvést plutonium, uran, thorium. Mohou být použity v oblastech těžby, medicíny nebo zemědělství, stejně jako pro válku.

Vlastnosti kovů

Nejpozoruhodnější vlastnosti kovů jsou:

  • Tvárnost: schopnost kovů šířit se do plechů nebo desek při procesu komprese.
  • Tažnost: vlastnost určitých kovů, která jim umožňuje tvarovat a prodlužovat ve formě nití nebo drátů.
  • Houževnatost: je to schopnost kovů odolávat úderům bez lámání.
  • Mechanická odolnost: schopnost kovů odolávat kroucení, ohybu, tahu nebo stlačení bez deformace nebo zlomení.

Viz také Vlastnosti kovů.

Charakteristika kovů

Kovy mají různé vlastnosti, mezi kterými vyniká následující:

  • Vodivost: kovy jsou dobrými vodiči elektřiny, a proto jsou mimo jiné široce používány při výrobě kabeláže.
  • Barva: kovy mají obvykle šedavou barvu, ale v případě čistých kovů lze pozorovat i jiné barvy, jako je žlutá ve zlatě, růžová v vizmutu nebo načervenalá v mědi.
  • Opětovné použití a recyklace: velký počet kovů lze recyklovat a znovu použít, takže je lze použít více než jednou a vyhnout se vyššímu procentu znečištění životního prostředí.
Tagy:  Výroky A Přísloví Náboženství A Spiritualita Výrazy - Populární