Význam směsi

Co je směs:

Směs je kombinace nebo spojení dvou nebo více prvků nebo složek, které lze nalézt v jakémkoli stavu hmoty.

V závislosti na povaze prvků může být směsí hudební, sociální, fyzikální, chemická nebo jiných látek.

Hudební směsi se nazývají kombinace hudebních žánrů nebo hudebních výtažků, které jsou vytvářeny procesem záznamu a úpravy zvuku.

Sociální směsi obecně indikují rozmanitost v populaci nebo společnosti, například kulturní, etnické nebo sociální třídy, které vytvářejí kulturní rozmanitost a toleranci.

Barevné směsi se používají k vytváření barev speciální barvy, například fialová je směsí červené a modré nebo barevných směsí CMYK (Azurová, purpurová, žlutá, klíčová) pro barevný tisk ofset.

Fyzické směsi jsou takové, ve kterých neexistuje žádné spojení prvků, ale existuje blízkost. Fyzikální směsi nevytvářejí nové látky a nevytvářejí chemické reakce, jako je voda, půda a písek.

Fyzikální směsi často ovlivňují fyzikální vlastnosti látek.

Chemické směsi jsou naopak takové, ve kterých se prvky navzájem spojují a vytvářejí chemické reakce. Tyto reakce často vytvářejí nové látky, například mícháním chemikálií za vzniku slitin.

V tomto smyslu chemické směsi mění chemické vlastnosti látek.

Obecně jsou všechny směsi klasifikovány na homogenní směsi, kdy není možné rozlišit prvky, které je tvoří, a na heterogenní směsi, kdy je možné odlišit jejich složení.

Mix typů

Ze směsi různých látek lze získat typy směsí. Nejběžnější jsou:

 • Slitiny: kombinace kovových prvků.
 • Roztoky: směs dvou čistých látek, které spolu nereagují.
 • Koloidy: směs malých částic, které jsou suspendovány v tekutině. Například kouř.
 • Suspenze: směs pevné látky tvořené malými částicemi, jako je prach, která je spojena s kapalnou látkou.

V tomto smyslu si můžeme všimnout, že v našem každodenním životě najdeme mnoho směsí, například tělové mléko, polévku, salát, beton stěn, vzduch, směs barev a další.

Klasifikace směsí

Existují dvě třídy směsí, které se nazývají homogenní a heterogenní.

Homogenní směs

Homogenní směs je jednotná nebo konzistentní kombinace ve všech částech, které tvoří roztok, ve kterém se rozpuštěná látka rozpouští v rozpouštědle. Například když se lžíce cukru rozpustí ve sklenici vody.

Dalšími příklady homogenní směsi jsou mimo jiné olej, vzduch, mléko, majonéza.

Heterogenní směs

Heterogenní směsi chybí uniformita, takže je možné rozlišit látky nebo prvky, které směs tvoří. Například na žule můžete vidět kameny, z nichž se skládá, v salátu se rozlišují přísady nebo krev, jejíž složky lze od sebe odlišit.

Metody separace směsí

Metody oddělování prvků směsi jsou různé, pokud se jedná o homogenní směs nebo heterogenní směs, a pomohou určit, zda je jedna nebo druhá.

Pro homogenní směsi se k oddělení rozpuštěné látky od rozpouštědla používají následující metody:

 • Extrakce: diferenciace rozpustnosti proti rozpouštědlu, např. Separace jodu z vody.
 • Chromatografie: interakce rozpuštěných látek v různých fázích, například získání tříd chlorofylu.
 • Krystalizace: tuhnutí rozpuštěné látky, například získávání cukru z vody.
 • Odpařování: zvýšení teploty za účelem odstranění rozpouštědla, například mořské soli.
 • Destilace: použití bodů varu, například éterických olejů.

V heterogenních směsích můžeme najít následující separační metody:

 • Filtrace například pitné vody, která odděluje pevnou látku od kapaliny.
 • Prosévání, například pro stavební materiály, získávání písku z bahna.
 • Točí se například mokré oblečení v pračce.
 • Magnetizace například kovů z jiných pevných látek
 • Dekantace například vinných sedimentů.
Tagy:  Technologie-E-Inovace Výrazy - Populární Výroky A Přísloví