Význam heterogenních směsí

Co jsou heterogenní směsi:

Heterogenní směs je kombinací 2 nebo více prvků nebo látek (ke které může dojít v jakémkoli stavu hmoty), ve které lze identifikovat její složky.

Přirozené prostředí, ve kterém žijeme, se skládá z milionů směsí, z nichž některé jsou pro život nezbytné.

Krev je například heterogenní směs nepostradatelná pro život. Přestože jeho prvky nelze pouhým okem rozlišit, díky mikroskopu je vidět, že je složen z plazmy, červených krvinek a krevních destiček.

Heterogenní směsi v chemii

V chemii se heterogenní směsi odlišují od homogenních směsí, pokud jsou jejich složky identifikovatelné.

Další způsob, jak zjistit, zda je směs heterogenní, je pomocí technik separace jejích složek. V heterogenních směsích existují následující typy metod:

  • Filtrace: technika používaná například při separaci pevného odpadu z kapalin, když je filtrována voda. Používá se gravitační nebo také vakuová filtrace.
  • Prosévání: separace písku od bahna používaná například předhispánskými civilizacemi k získávání stavebních materiálů.
  • Odstřeďování: odděluje se odstředivou silou, jako je voda, z prádla v pračce.
  • Magnetizace: odděluje železo od ostatních pevných látek, které lze použít například k hledání mincí v písku.
  • Dekantace: prvky směsi jsou rozděleny pomocí gravitace, například když je krém oddělen od mléka.

Viz také Chemický roztok.

Heterogenní a homogenní směs

Heterogenní směsi se liší od homogenních směsí, protože složky, které je tvoří, jsou identifikovatelné.

Oba jsou typy chemických směsí, definovaných jako takové pro identifikaci charakteristik a vlastností každé z nich. Heterogenní směsi mají například techniky separace složek, které se liší od homogenních směsí.

Tagy:  Výrazy-In-Angličtina Technologie-E-Inovace Výroky A Přísloví