Význam eliptického pohybu

Co je eliptický pohyb:

Eliptický pohyb je ten pohyb, který provádí těleso a v jehož trajektorii je simulována silueta zploštělého kruhu na jeho dvou koncích.

Eliptické pohyby se provádějí v různých přírodních fyzických systémech, které mají centrální silové centrum. Nejznámějšími eliptickými pohyby jsou pohyby planetárního systému, který se otáčí v newtonovském gravitačním potenciálu, a pohyb, který se vyskytuje v poli harmonického potenciálu.

Eliptické pohyby jsou v každodenním životě obvykle velmi běžné a někdy je lze zaměňovat s kruhovými pohyby.

Příklady eliptického pohybu

Eliptické pohyby lze vnímat v různých objektech v závislosti na síle a prostoru, ve kterém se vyskytují. Nejvíce studovaný eliptický pohyb vědci je orbitální překlad.

Během orbitálního translačního pohybu se asteroidy, planety, komety, mimo jiné, pohybují po oběžné dráze eliptickým způsobem, protože jsou přitahovány gravitací většího objektu, jako je Země, který rotuje kolem planety. Slunce a měsíc

Další příklad eliptického pohybu nastává, když si dívka hraje s hula hopem, což je barevný plastový prsten, který se otáčí kolem pasu a jehož silueta tvoří elipsu.

Bumerang jsou objekty, které při hodu dělají eliptický pohyb, což usnadňuje jejich tvar a síla, s níž jsou hozeny. Jako příklad lze uvést také vejce, jehož oválný tvar mu umožňuje otáčet se kolem vlastní osy a provádět eliptický pohyb.

Tagy:  Všeobecné Výrazy - Populární Výroky A Přísloví