Význam tržního výklenku

Co je Market Niche:

Trhová mezera je malý segment nebo skupina, do které je prodávaná služba nebo produkt směřován.

Nika trhu je termín používaný v marketingu nebo marketingu za účelem určení typu specializovaného trhu, na který budete směřovat svou strategii marketingového mixu: produkt, cena, distribuce a komunikace.

Viz také:

  • Marketing.
  • Marketing.

Niche označuje místo, kde lze umístit produkt nebo službu. Vytvořené mezery identifikují marketingoví profesionálové v tržním segmentu, jehož potřeby nebyly uspokojeny, což představuje tržní příležitost.

Tagy:  Všeobecné Výroky A Přísloví Technologie-E-Inovace