Význam atomového jádra

Co je atomové jádro:

Atomové jádro je středem atomu, je složeno z protonů a neutronů a má téměř celou hmotnost atomu.

Existenci atomového jádra objevil fyzik Ernest Rutherford (1871-1937), který vytvořil Rutherfordův atomový model, za který mu byla v roce 1908 udělena Nobelova cena za chemii.

Atomové jádro je kladně nabité a je tvořeno nukleony. Nukleony jsou rozděleny na protony a nukleony. Protony mají kladný elektrický náboj, zatímco neutrony mají neutrální náboj.

Význam atomového jádra spočívá v tom, že tvoří větší část atomu a jeho protony udávají typ pozorovaného chemického prvku.

Charakteristika atomového jádra

Rutherfordův atomový model ukazuje, že veškerý kladný náboj a hmotnost atomu se setkávají v atomovém jádru. Atomové jádro se vyznačuje téměř celkovou hmotností atomu (více než 99%).

Atomové jádro se navíc vyznačuje tím, že má nukleony, které jsou rozděleny na protony a neutrony. Protony mají kladný náboj a neutrony mají neutrální náboj, proto je elektrický náboj atomového jádra kladný.

Viz také Atom.

Vlastnosti atomového jádra

Atomové jádro má oběžné dráhy, ve kterých rotují elektrony se záporným elektrickým nábojem, které působí proti kladnému náboje protonů v jádře. Tímto způsobem mají atomy celkem neutrální elektrický náboj.

Atomové jádro je tvořeno protony, jejichž množství definuje atomové číslo chemického prvku. V chemii například atomové číslo určí počet protonů v atomech, které budou následně definovat pozorovaný chemický prvek.

Viz také Chemický prvek.

Kromě toho je atomové jádro připojeno k atomové kůře, větší skořápce, která obklopuje jádro, elektromagnetickou interakcí.

Chování a vlastnosti atomového jádra studuje jaderná fyzika. Tato věda také studuje schopnost získávat energii prostřednictvím jaderného štěpení, tedy spojením dvou lehkých jader do těžších. Vytvoření energie z jaderného štěpení spočívá v nestabilitě atomového jádra, které nemá stejný počet protonů jako neutrony.

Tagy:  Výroky A Přísloví Všeobecné Technologie-E-Inovace