Význam Nucleolo

Co je Nucleolo:

Nukleolus nebo nukleolus se nazývá esenciální oblast jádra eukaryotických buněk, která se podílí na tvorbě ribozomů. Velká část živočišných a rostlinných buněk má jedno nebo více jader.

Nukleolus je charakterizován sféroidní organelou, považovanou za supra makromolekulární strukturu, která nemá membránu, která ji omezuje, a je složena z proteinů a RNA.

Na druhé straně je jádro zodpovědné za vytváření ribozomálních podjednotek, které obsahují proteiny a ribozomální RNA, které pošle do zbytku buňky, aby je transformovala na kompletní ribozomy.

Jádro má také důležitou roli při produkci proteinů v buňce.

Viz také Buněčné jádro.

Funkce Nucleolus

Hlavní funkcí jádra je biosyntéza ribozomů ze složek DNA za vzniku ribozomální RNA (rRNA) prostřednictvím polymerázy I a následné zpracování a sestavení složek, které vytvoří nové ribozomy. Tato funkce souvisí se syntézou bílkovin.

Nukleolus je také zodpovědný za transport malých částí RNA a podílí se na jeho zrání, dokud se nedostane do buňky.

Nedávný výzkum navíc popsal jádro jako zodpovědné za regulaci buněčného cyklu, i když během procesu dělení zmizí.

Proto bylo stanoveno, že nukleolus je multifunkční díky svému komplexnímu složení (protein, RNA), což dokonce vedlo kvůli jeho blízkému vztahu k chromozomální hmotě buňky k tomu, že jej považuje za příčinu různých lidských chorob.

Viz také Zvířecí buňka.

Nucleolus části

Struktura jádra je viditelná elektronovým mikroskopem, a proto se rozlišují následující části:

Hustota: jádro je nejvýraznější částí jádra kvůli rozdílu v hustotě, který má s chromatinem, ve kterém se nachází, a který lze pozorovat pomocí mikroskopu. Obecně má sférický tvar.

Nukleoplazma: jsou to propojené dutiny v husté části jádra; obsahuje DNA granule.

Nucleonema: existují tři části, které jsou zrnitá část, fibrilární část a fibrilární centrum.

Tagy:  Výrazy - Populární Věda Výroky A Přísloví