Nabídka význam

Co je nabídka:

Slovo nabídka pochází z latiny nabídnout, což znamená „nabídka“. V tomto smyslu můžete určit akce související s obchodem: prodej určitého produktu, množství peněz nabízených na jeho nákup a také prodej zboží za nižší cenu, než jakou obvykle nese. V širším smyslu je samotný produkt nazýván také nabídkou k prodeji.

Na druhou stranu se nabídka může vztahovat také na dar, který je člověku dán, a také na příslib, který je někomu dán, aby něco dal, splnil nebo vykonal.

Podobně může nabídka odkazovat na návrh, který je určen k přijetí někoho: nabídka práce, nabídka práce.

Nabídka v ekonomii

V ekonomii se nabídce říká soubor zboží, produktů a služeb, které jsou nabízeny na trhu s konkrétní cenou a v konkrétním čase.

Na druhou stranu nabídku ovlivňuje řada faktorů, jako je cena produktu, náklady na jeho výrobu, stávající technologie jeho přípravy, jakož i očekávání, která jsou ohledně uvedeného produktu a trhu budoucnost.

Nabídka, tj. Množství produktů nabízených výrobci, se proto neustále mění.

Nabídka a poptávka

Jako nabídka a poptávka je znám ekonomický zákon, podle kterého jsou ceny výrobků, zboží nebo služeb stanoveny ve vztahu k jejich tržbám.

Jedná se tedy o ekonomický model, který je založen na dvou základních principech: nabídka je přímo úměrná ceně, zatímco poptávka je nepřímo úměrná ceně. To znamená, že čím vyšší je cena produktu, tím více jednotek bude nabídnuto k prodeji a zároveň, čím vyšší je jeho cena, tím méně jej spotřebitelé budou požadovat.

Nabídka a poptávka proto způsobují, že se cena zboží liší. Na trhu dokonalé konkurence tedy bude tržní cena stanovena v rovnovážném bodě, ve kterém se vše vyrobené prodá, aniž by zůstala neuspokojená poptávka.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Technologie-E-Inovace Výrazy-In-Angličtina