Význam autotrofních organismů

Co jsou autotrofní organismy:

Autotrofní organismy jsou ty, které mají schopnost produkovat vlastní potravu z anorganických látek, proto je lze také označovat jako producenty nebo zeleninu.

Hlavními příklady autotrofních organismů jsou rostliny, řasy a různé bakterie.

Autotrofní organismy se vyznačují tím, že si dokážou vytvářet vlastní potravu, kterou získávají z anorganických látek, které se jim podaří přeměnit na organické látky a které jsou nezbytné pro jejich metabolismus. Tento proces krmení se provádí prostřednictvím autotrofní výživy.

Aby si autotrofní organismy dokázaly vyrobit vlastní potravu, potřebují vodu (H2O), sluneční energii, minerální soli, anorganické látky jako oxid uhličitý (CO2) a chemické reakce, ze kterých získávají glukózu, fruktózu, kyslík, chlorofyl, mimo jiné látky nezbytné pro jeho výživu.

Význam autotrofních organismů spočívá v jejich schopnosti vytvářet si vlastní potravu, a proto nepotřebují, aby se ostatní živili, stejně jako heterotrofní organismy (zvířata nebo lidské bytosti), které dokonce slouží jako potrava ...

Stejně tak jsou autotrofní organismy primární, to znamená, že byly prvními živými bytostmi, které obývaly Zemi, měly jednoduché složení a byly závislé na slunečním světle. Potom z nich vznikly ostatní živé bytosti.

Tagy:  Výroky A Přísloví Všeobecné Výrazy-In-Angličtina