Význam osciloskopu

Co je osciloskop:

Zařízení, které umožňuje vizualizaci znázornění a záznamu elektrických signálů, které se mohou v čase měnit, je známé jako osciloskop a získaný obraz je známý jako oscilogram.

Hlavní funkcí osciloskopu je zobrazovat hodnoty elektrických signálů ve formě souřadnic prostřednictvím obrazovky.

„Osa X“ obecně symbolizuje časy a „Osa Y“ představuje vstupní napětí ve voltech, mini voltech, mikro voltech atd. Sbírka těchto obrázků se nazývá oscilogram.

Kromě toho je zahrnuta „osa Z“ nebo THRASHER, která má na starosti řízení svítivosti paprsku, což umožňuje vylepšit nebo odstranit některé segmenty grafu.

Používá osciloskop

Osciloskop jako takový je zařízení nebo mechanismus, který lze použít v různých oblastech práce, protože má schopnost měřit různé jevy natolik, že je lze použít i v oblasti medicíny. Například:

  • Hodnota tlaku
  • Tepová frekvence
  • Zvuková síla
  • Úroveň vibrací ve vozidle.
  • Změřte fáze mezi signály.
  • Části osciloskopu

Části osciloskopu

Osciloskopy se skládají ze sady základních částí, které umožňují měření a vizuální reprezentaci dat, takže je mohou analyzovat specialisté.

Katodové trubice: také známé jako obrazovky, jsou to ty, které obsahují uvnitř fluorescenční látky a umožňují analýzu vizualizace signálu.

Časová základna: jeho funkcí je zajistit, aby se aplikované napětí na obrazovce objevilo jako funkce času, na „ose X“, jak je uvedeno výše.

Horizontální zesilovač: jeho cílem je zesílení signálů, které přijímá prostřednictvím horizontálního vstupu (X), tj. Signálů pocházejících z časové základny.

Vertikální zesilovač: je zodpovědný za zvýšení signálů přijímaných přes vertikální vstup (Y).

Synchronní systém: umožňuje, aby byl obraz na katodových trubicích nebo obrazovce jasný a stabilní.

Typy osciloskopů

Existují různé typy osciloskopů, nejpoužívanější jsou digitální, analogové a automobilové, druhý se používá k měření akčních členů a senzorů.

Můžete také pojmenovat osciloskopy integrované do PC, což je zařízení, které je připojeno jako rozhraní, proto musí být program dříve nainstalován v počítači.

Digitální a analogový osciloskop

Nejrozšířenější jsou analogové a digitální osciloskopy. Analogové osciloskopy pracují přímo s aplikovaným signálem, který při zesílení vychýlí svazek elektronů ve svislém směru úměrně jeho hodnotě.

Digitální osciloskopy naopak dříve používaly analogově-digitální převodník, aby mohly přijímané signály digitálně ukládat a poté rekonstruovat informace odražené na obrazovce.

Níže jsou uvedeny výhody, rozdíly a oblasti použití, které oba osciloskopy mají, lze uvést následující:

Analogový osciloskopDigitální osciloskopSignál je periodický, protože je to jediný způsob, jak obnovit stopu na obrazovce.Signál je digitalizován analogově-digitálním převodníkem.Vysokofrekvenční signály snižují jas, v důsledku toho nejsou příliš ostré.Čistá a jasná stopa.Omezené úložiště v paměti.Neomezené úložiště paměti.Nepovoluje předstřel.Advance trigger (pre-triggering) pro zobrazení krátkodobých událostí, data, která jsou poté přenesena do počítače.Ve skutečném vzorkování má šířku pásma.Konstantní šířka pásma závislá na amplitudě.Náklady na tato zařízení jsou mírné.Náklady na toto zařízení jsou vysoké.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Věda Výrazy-In-Angličtina