Význam konvergentního myšlení

Co je to konvergentní myšlení:

Konvergentní myšlení je logické řešení problémů vědecké povahy.

Konvergentní myšlení je jednou z produktivních myšlenek, které psycholog Paul Guilford (1897-1987) definoval společně s divergentním myšlením ve svém psychometrickém studiu lidské inteligence.

Podle Paula Guilforda je konvergentní myšlení to, co se vyskytuje v levé hemisféře mozku, které se vyznačuje tím, že má na starosti funkce související s jazykem, logikou a abstraktním myšlením.

Konvergentní myšlení je později definováno psychologem kreativity Edwardem de Bono (1933-) jako vertikální myšlení nebo logické myšlení. Tento typ myšlení je považován za tradiční a k řešení problémů využívá předchozí znalosti a zkušenosti.

Příkladem konvergentního myšlení by bylo použití Pythagorovy věty (součet čtvercových stran se rovná přeponě na druhou) pro výpočet velikosti skla potřebného pro obdélníkový okenní rám.

Viz také konvergentní.

Konvergentní a divergentní myšlení

Konvergentní a divergentní myšlení jsou dva druhy myšlenek, které generujeme při hledání řešení problému. Konvergentní myšlení je charakterizováno používáním rozumu, logiky a zkušeností, na druhou stranu je divergentní myšlení tím, co podporuje jiný a kreativní způsob myšlení, zvláště užitečný při hledání řešení nových problémů.

Tagy:  Výroky A Přísloví Výrazy - Populární Všeobecné