Význam systémového myšlení

Co je to myšlení systémů:

Systémové myšlení je způsob analýzy, který hodnotí všechny vzájemně propojené části, které zase tvoří situaci, dokud nedosáhnou většího povědomí o událostech a proč.

Prostřednictvím systémového myšlení jsou studovány všechny části celku. Je to typ myšlení, který se obvykle používá mimo jiné ve vědeckých studiích, strojírenství a obchodní správě jako metoda, kterou lze vyřešit problém nebo situaci.

Systémové myšlení se skládá ze sady nástrojů, které vám umožňují strukturovat a pochopit, jaké jsou situace, od nejsložitějších po nejjednodušší, a definovat tak nejlepší způsob, jak reagovat nebo vyřešit problém. Je to způsob, jak uvést do praxe kognitivní schopnosti jednotlivců.

Původ termínu a metodologie systémového myšlení je stále nedávný, první badatel, který jej pojmenoval, byl biolog Ludwig von Bertalanffy. Poté ho následovali další výzkumníci z různých oblastí, jako je psychiatrie, filozofie a strojírenství, kteří tento termín, jeho aplikace a výsledky vyvíjeli a prohlubovali.

Filozof Edgar Morin navrhl přivést systémové myšlení ke komplexnímu myšlení, protože je charakterizováno tím, že je organizováno a rozvíjí dovednosti, které mohou řešit různé filozofické, vědecké a sociální problémy.

Tagy:  Výrazy-In-Angličtina Výrazy - Populární Věda